לוגו כאן 11

חיים בשולים – ברדיו כאן תרבות

חיים בשולים – תערוכה זוגית של ירון קנפו ושל שרון רשב"ם פרופ בתוכנית "הבמה המרכזית"

רדיו "כאן תרבות", 10.2.2019, 13.2.2019