לחטיבת ביניים זאב בהרצליה דרושה מורה לעברית ומורה למדעים – 15.5.2018

לחטיבת ביניים זאב בהרצליה דרושה מורה לעברית ומורה למדעים.

כל משרה בהקף של כחצי משרה. 

לפרטים פנו לטלי חפץ מנהלת החטיבה, talihefez@gmail.com