למת"י בנתניה דרושים מורים למילוי מקום בכיתות ASD, בשני בתי ספר בנתניה.

למת"י בנתניה דרושים מורים למילוי מקום בכיתות ASD, בשני בתי ספר בנתניה.

היקף המשרות כ 80%.

לפנות לרמי תשובה

סגנית מנהלת מת"י נתניה romyjoy1@gmail.com