תמונת אוירה להודעות ראיונות

נבחרו מנהלות חדשות לבתי הספר החדשים בראש העין

כתבה שהתפרסמה ב"לוקל פתח תקווה" על מנהלות חדשות- בוגרות המכללה שנבחרו לבתי הספר בראש העין