לוגו כאן 11

נסר אבו סאפי בריאיון בחדשות רדיו כאן ד

ריאיון של נסר אבו סאפי, ראש תחום החברה הערבית במכללת לוינסקי לחינוך על ממצאי סקר בנושא עמדות הציבור לשילוב המורים הערבים בבתי ספר בחברה היהודית.
רדיו כאן ד, 10.3.019