מימין: שרון כרמי, מעין פסטרנק, מירב ירקוני-ספקטור, חסי רן, שרון הרדוף, ליה לאור, שירלי רימון

נפתחה התוכנית החדשה להכשרת מורים בתל אביב-יפו בשיתוף עיריית תל אביב-יפו ומכללת לוינסקי לחינוך

בתחילת שנת הלימודים הנוכחית עיריית תל אביב-יפו ומכללת לוינסקי לחינוך יזמו יחד תוכנית ייחודית להסבת אקדמאים להוראה המיועדת לתושבי תל אביב-יפו, שנבנתה במטרה לתת מענה למחסור במורים בעיר.

השלב הראשון של התוכנית החל בספטמבר האחרון. בשלב זה המועמדים השתתפו בהתנדבות מבוקרת במסגרת "תומכי הוראה" – גופים המוכרים על ידי משרד החינוך בשיתוף משרד החינוך ומינהל החינוך בתל אביב-יפו – שמהם הם גם קיבלו הכשרה במקביל להתנדבות. מטרת שלב זה בתוכנית הייתה לבדוק התאמה ראשונית של המועמדים למקצוע ההוראה לקראת לימודים אקדמיים לתעודת הוראה.

השבוע נפתחה באופן רשמי התוכנית החדשה להכשרת מורים אקדמאים המיועדת לתושבי תל אביב-יפו במעמד שירלי רימון, ראש אגף החינוך בעיריית תל אביב-יפו, לאחר שהלומדים בה סיימו בהצלחה את שלב "תומכי ההוראה".

תנאי הקבלה לתוכנית הם מגורי קבע בעיר תל אביב-יפו, תואר ראשון לפחות, הצלחה כמתנדבים במסגרת "תומכי הוראה" ורצון להיות מורים בעיר עם השלמת התוכנית.

התוכנית כוללת פעילות מקוונת, סיורים וניתוח של אירועים מהשדה, תוך מתן דגש על יזמות, הובלת חדשנות פדגוגית, טיפוח חשיבה יצירתית, שילוב והכלה של אוכלוסיות מגוונות וקשר הדוק בין התיאוריה לשדה.

תוכנית הלימודים הותאמה לצרכים עירוניים ומסגרת הלימודים ידידותית לאנשי משפחה ולאנשים עובדים ומאפשרת להם להמשיך לעבוד במקביל ללימודים. הלימודים נמשכים חמישה סמסטרים ומשלבים התנסות בשדה. הסמסטר הראשון כולל התנדבות של שעתיים בשבוע כתנאי לקבלה לתוכנית, הסמסטר השני כולל הכשרה של יומיים בשבוע, בסמסטר השלישי נערכת הכשרה מרוכזת של ארבעה שבועות במהלך הקיץ ובשנה שלאחר מכן סמסטר נוסף שכולל יום לימודים אחד בשבוע במקביל לעבודה כמורים בשכר.

פרופ' ליה לאור, דיקנית הפקולטה לחינוך במכללת לוינסקי לחינוך: "פיתוח תוכנית ההכשרה החדשנית נעשה במשותף עם עיריית תל אביב-יפו במטרה ליצור זיקות חזקות להקשר העירוני וכדי להצמיח קהילת מורים יזמית שתשמש ״קהילת מעשה״ (community of practice) ותיתן ביטוי לאזרחות הפעילה של המשתתפים בה במערכת החינוך בעיר. כמוסד להשכלה גבוהה השוכן בעיר תל אביב-יפו והחולק איתה חזון משותף שבמרכזו ערכי השוויון והדמוקרטיה, אנו מברכים על שיתוף הפעולה שנרקם ומייחלים לעתידים לבוא."