בוגרת נועה

ראיון מוסרט עם הבוגרת נועה גור-אל סיבוני

נועה גור-אל סיבוני בוגרת בהוראה B.Ed ותעודת הוראה בתכנית לחינוך מוזיקלי