בוגר קובי

ראיון מוסרט עם הבוגר קובי חלפון

קובי חלפון בוגר בהוראה B.Ed ותעודת הוראה בתכנית לחינוך לביה"ס העל-יסודי