בוגרת טלי

ראיון מוסרט עם המוסמכת טלי גולדמן בלומנפלד

טלי גולדמן בלומנפלד מוסמכת התכנית לחינוך מיוחד