תוצאות סקר מעמד המורה שנערך במכללה, בערוץ "כאן 11"