תיכון בגבעתיים ט-יב מחפש מורים למתמטיקה – 11.3.2019

תיכון בגבעתיים ט-יב מחפש מורים למתמטיקה.

לפרטים יש לפנות לרכזת המתמטיקה

רימה דרזין

 rimrimd@gmail.com