לב"ס יסודי –  "יסודות" בפתח תקווה

המעוניינים יפנו למנהלת בית הספר יהלומה רוזן
טל: 050-5817361