לבי"ס ייחודי לחינוך סביבתי – "נטעים"

לבי"ס ייחודי לחינוך סביבתי – "נטעים" ברמת-גן, דרושים אנשי/נשות חינוך יצרתיים/ות, בעלי גישה חינוכית/ערכית, אוהבי טבע וסביבה,

בתחומים הבאים:
• מחנכים/ות לכיתות: א-ב, ג-ז
• מורים/ות מקצועיים/ות למתמטיקה )א-ו, ז-ח(
• מורים/ות למדעים
• מורים/ות לחינוך גופני