דרושה גננת (תואר/לימודי תעודה) – 8.5.2022

לסניפנו המקסים בראש העין דרושה גננת (תואר/לימודי תעודה) לקבוצת הבוגרים, לשנה"ל הקרובה.

שני טרבס 0502772770

(רשת גני הבית של מירית)