מחפשים מורים / מחנכים – 29.5.2022

לבי"ס "שושנה דמארי" – בי"ס יסודי לחנ"מ בתל- אביב
מחפשים מורים / מחנכים לשנת תשפ"ג
קו"ח ל: damary.school@gmail.com