דרושים.ות

דרושים.ות

מחנכות
עמיתות
סייעות
מורות מקצועיות
קלינאיות תקשורת
מרפאות בעיסוק
נשות טיפול

לכיתות א' תקשורתיות הרואים את קידומם והרווחתם החינוכית של תלמידים הלומדים בו.

קורות חיים והמלצות לשלוח למייל:
mayahome4@gmail.com