בואו לצמוח איתנו להצמיח את דור העתיד – 7.5.2023

בואו לצמוח איתנו להצמיח את דור העתיד

הזדמנות להצטרף לבית ספר שהוא בית וצוות שהוא משפחה.

אפשרות לתפקידים מגוונים.

אהבת אדם, אכפתיות, יצירתיות ועבודת צוות.

mor.no10@gmail.com מור: 050-7124575 עינב: 052-2776486

בית ספר ברנדיס, נורדאו, 26 הרצליה