מטרות החוג ורציונל

הלימודים בחוג לחינוך בתואר הראשון .B.Ed מהווים תשתית תאורטית ופרקטית להבנת מהות תפקיד המורה-המחנך בהקשרים החינוכיים המגוונים שבתוכם הוא פועל. לימודי החינוך נשענים על שלוש דיסציפלינות עיקריות: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה, המבססות בקרב המתכשרים להוראה את הידע הערכי, הביקורתי והפדגוגי של המעשה החינוכי. הקורסים הנלמדים בחוג מספקים למגוון תוכניות ההתמחות במכללה את הבסיס התאורטי והפרקטי הרלוונטי להן, תוך חשיפת הסטודנטים לתאוריות חינוכיות מודרניות ופוסט-מודרניות ולמחקרים עדכניים בחינוך ובהוראה. בחשיפה זו מודגש הדיאלוג שבין ידע תאורטי לבין ידע פרקטי המתורגם לכדי יישום בשדה ההתנסות בהוראה תוך הבניית שפה חינוכית מקצועית. בקורסי החינוך מיושמים תהליכי הוראה-למידה מגוונים, כמו למשל, סימולציות, שילוב תקשוב, חקר מקרים, כיתה הפוכה, למידה בין-תחומית, למידת עמיתים והוראה שיתופית. הלימודים בחוג לחינוך מהווים תשתית ללימודי התואר השני בחינוך ובהוראה.

מטרות החוג לחינוך מתמקדות בטיפוח הכשירויות הבאות:

מחקר חינוכי, פדגוגיה חדשנות ערכים

 1. ראייה הוליסטית בחינוך – היכולת לערוך אינטגרציות בין הדיסציפלינות השונות המרכיבות את תחום החינוך. אימוץ פרספקטיבות פסיכולוגיות, סוציולוגיות ופילוסופיות לשם הבנת סוגיות חינוכיות גנריות, ייחודיות ועכשוויות. היכרות מקרו ומיקרו עם מערכת החינוך המקומית והגלובלית ועם מערך השפעותיה על עבודת המורה-המחנך.
 2. פדגוגיה – הבנה עמוקה של רכיבי תכנון הלימודים ויכולת ליישם, להעריך ולפתח תהליכי הוראה-למידה וסביבות למידה מתקדמות וחדשניות.
 3. אינטלקטואל – פיתוח רגישות לסוגיות ערכיות הנוגעות לצדק חברתי, לאתיקה ולרב-תרבותיות.
 4. חשיבה מחקרית וביקורתית – פיתוח חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית כחלק מאחריות אישית וחברתית ויכולת להתפתח מקצועית על בסיס מתודות איכותניות וכמותיות של מחקר חינוכי.
 5. תקשורת – יכולת לפעול בשיתוף פעולה ולתקשר בצורה איכותית עם "שחקנים" שונים הלוקחים חלק במערכת החינוך (תלמידים, הורים, צוות חינוכי ובעלי תפקידים במערכת).

עיקרי התוכנית

סגל

ראש החוג לחינוך

ד"ר שרון הרדוף יפה

טלפון:
03-6901640

  <<אוקטובר 2021>>
  אבגדהוז
  26 27 28 29 30 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6