שכר לימוד

  • תלמיד מכינה מחויב בתשלום דמי רישום. דמי הרישום למכינה הם 400 ₪. דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה.
  • שכר הלימוד במכינה לבגרות הינו 6,000 ₪ לסמסטר.
  • תלמיד שלומד במכינה הקדם אקדמית לבגרות מקצוע אחד בלבד יחויב בתשלום על פי שכר הלימוד שמפורט בטבלה לעיל:* אפשרות לחברות באגודת הסטודנטים (כרוך בתשלום של 100 ₪)
מקצוע יח"ל תשלום
מתמטיקה 3 4,000 ₪
מתמטיקה שנתי 3 6,000 ₪
מתמטיקה שאלון 03 1 2,500 ₪
מתמטיקה 4 4,000 ₪
מתמטיקה 5 4,500 ₪
אנגלית שאלון A 1 4,000 ₪
אנגלית 3 4,000 ₪
אנגלית 4 4,000 ₪
אנגלית 5 4,000 ₪
תנ"ך 2 2,500 ₪
ספרות 2 2,500 ₪
עברית ולשון א' + ב' 2 4,000 ₪
היסטוריה א' 1 2,000 ₪
היסטוריה ב' 1 2,500 ₪
אזרחות 2 2,500 ₪
היסטוריה ב' + אזרחות 3 4,000 ₪
ספרות* 5 4,000 ₪
תנ"ך* 5 4,000 ₪
היסטוריה* 5 4,000 ₪
גיאוגרפיה 5 4,000 ₪
פיסיקה 5 4,500 ₪

* הקורסים של 5 יח"ל בספרות, תנ"ך והיסטוריה, משלימים את 2 יח"ל חובה.

 

מלגות

  1. כל תלמיד יכול לבקש מלגת לימודים של משרד הביטחון או משרד החינוך. המלגה נקבעת על ידי גופי הסיוע, על פי הנתונים שמילא התלמיד בטפסי הרישום והמסמכים שצירף לטפסיי הרישום. תלמיד שלא ימציא למכינה בזמן את האישורים הדרושים לא תיבחן בקשתו למלגת לימודים והוא יחויב במלוא שכר הלימוד.
  2. משרד הביטחון שוקל גם אפשרות למתן מלגת קיום לחיילים משוחררים, בנוסף למלגת לימודים. במידה והוכרה זכאותו של התלמיד למלגת קיום היא תועבר למפרע החל מחודשיים וחצי מתחילת הלימודים, ישירות לחשבון הבנק של התלמיד. תלמיד שזכאי למלגת קיום לא רשאי לשנות את מספר חשבון הבנק שמסר במועד רישומו למכינה.
  3. תלמיד שחל שינוי במצב הסוציו-כלכלי של משפחתו במהלך לימודיו במכינה חייב לעדכן על כך את יועצת המכינה ולצרף אישורים על השינוי כדי שניתן יהיה לבדוק מחדש זכאותו למלגת לימודים ו\או מלגת קיום.
  4. תלמיד שאושרה לו מלגת קיום יקבלה כל עוד הוא חייל משוחרר. מלגת הקיום תפסק עם סיום תקופת זכאותו כחייל משוחרר. מלגת הלימודים תמשך עד לסיום מסלול הלימודים.
  5. מלגת הלימודים ומלגת הקיום מותנות בנוכחות של 80% לפחות מהשיעורים במהלך כל חודש. תלמיד שלא עמד בחובת הנוכחות תוקפא מלגת הקיום בחודש הראשון, ובמידה והוא ממשיך להחסיר יופסק הסיוע כליל והוא יחויב בתשלום שכ"ל מלא על כל חודש נוסף שהוא לומד במכינה.
  6. תקופת הסיוע של משרד הביטחון או משרד החינוך נקבעת בהתאם לרקע הלימודי של התלמיד במועד הגעתו למכינה. קבלה רציפה של מלגה מותנית בהצלחה בלימודים. התלמיד מחויב להביא למכינה גיליון ציונים מעודכן בסיום כל סמסטר של לימודים. תלמיד שלא הגיע ל-4 יח"ל חיוביות בתום סמסטר, או ל-8 יח"ל תוך שנה, מופסקות המלגות שקיבל עד שיעמוד בתנאים שצוינו.
  7. תלמיד שלא קיבל מלגת לימודים או שקיבל מלגת לימודים חלקית מחויב לשלם את שכ"ל המלא או החלקי עבור הקורסים שאליהם נרשם או עבור הסמסטר (הנמוך מבין השניים).

עיקרי התוכנית

<< יולי 2022 >>
אבגדהוז
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6