תהליך הרישום למכינה הקדם אקדמית

לאחר פנייה למשרד המכינה בטלפון 03-6902475 או במייל mechina@levinsky.ac.il

יוזמן המועמד לפגישת ייעוץ עם יועצי הלימודים של המכינה. בתם פגישה זו יקבל המועמד טפסי רישום אותם יש למלא ולהחזיר למשרדי המכינה ראו הנחיות למילוי הטופס מטה.

*לידיעתך, כ- 80% מהסטודנטים במכינה הקדם אקדמית מקבלים מלגות לימודים ממשרד הביטחון או ממשרד החינוך.

לאחר שהתקבלו טפסי הרישום במכינה, יזומן המועמד לפגישת ייעוץ נוספת בה תיקבע לסטודנט, בתיאום עימו מערכת לימודים אישית.

 

 • מילוי טפסי הרשמה

המועמד יעביר למכינה בדואר (במעטפה שקיבל) או ישירות למשרדי המכינה:

 1. טופס רישום כשהוא מלא בכל סעיפיו וחתום (סטודנט שמוותר על סיוע אינו צריך למלא סעיפים 11-20 בטופס ההרשמה).
 2. צילום של גיליון ציוני הבגרות, או אישור על פתיחת חיק אקסטרני.
 3. תמונה אחת.
 4. צילום תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי או תעודת פטור.
 5. צילום של תעודת זהות.
 6. קורות חיים על גבי הדף המצורף למעטפה.

 

 • בקשת סיוע ממשרד הביטחון או משרד החינוך

סטודנטים שמעוניינים בקבלת מלגת לימודים ו/או מלגת קיום מתבקשים למלא בטפסי ההרשמה את כל הסעיפים (כולל 11-20) ולצרף את האישורים הבאים:

 1. אישורים על הכנסות הורים

שכירים: טופס 106 של שנת המס האחרונה . במידה וחל שינוי בהכנסה יש לצרף גם שלושה תלושי משכורת אחרונים.

עצמאיים: אישור שומה שנתית אחרונה של מס הכנסה.

 1. אישור על הכנסות נוספות (אם יש)

אישור על פנסיה.

אישור על דמי אבטלה או הבטחת הכנסה.

אישור על הכנסות משכר דירה, פיצויים, דמי מזונות, קצבת שארים וכו'.

אישור על קצבת זקנה או קצבת נכות.

 1. אישורים נוספים בהתאם למצב המשפחתי

צילום ת.ז. של אחד ההורים עם הספח המצורף שבו שמות הילדים.

סטודנט נשוי ימציא צילום של תעודת נישואין.

סטודנט עולה ימציא צילום של תעודת עולה.

במקרה שהסטודנט הוכר כחייל בודד או כחייל זכאי סיוע, במהלך שירותו הצבאי, ימציא על כך אישור מ"היחידה להכוונת חיילים משוחררים" בטלפון: 03-7380909.

במקרה של גירושי הורים או יתמות מאחד ההורים יש להמציא אישור מתאים.

במקרה של נכות או מחלה קשה של הסטודנטים או של אחד מהוריו יש להמציא אישור.

 1. מלגות קיום

משוחרר צה"ל שמבקש מלגת קיום, בנוסף למלגת לימודים, יצרף צילום של מסמך שבו פרטי חשבון הבנק (מספר חשבון, סניף ובנק ). מלגת הקיום תועבר ישירות לחשבון על ידי ה"קרן להכוונת חיילים משוחררים". אין לשנות חשבון בנק במהלך תקופת הלימודים.

עיקרי התוכנית

<< יולי 2022 >>
אבגדהוז
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6