logo_agudat_studentim

האגודה מייצגת את כלל הסטודנטים במכללה תוך שמירה על זכויותיהם  ודאגה לרווחתם בכל המישורים.
כנציגי הסטודנטים במכללה לחינוך, האגודה תעודד מעורבות חברתית ותפעל למען חיים סטודנטיאליים עשירים בתוך המכללה ומחוצה לה.


משרד האגודה בחדר 229
משרד צוות בחדר 236

חדרים לרווחת הסטודנטים 235-234
שעות פעילות: בימים א'-ה' בשעות 14:30-8:30
טלפון: 03-6902455 | דוא"ל: aguda@levinsky.ac.il


דף הפייסבוק של האגודה >>
לאינסטגרם של האגודה >>
טופס נוהל הפניות למחלקת אקדמיה >>
תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג >>


mahlakot

 

מבנה האגודה