במקרה של פנייה ראשונה למרכז,
יש ליצור קשר עם מתאמת המשרד, גב' איריס סופר.

שם

תפקיד

דוא"ל

ד"ר דגנית הופנברטל

ראש המרכז

dganit.hoffenbartal@levinsky.ac.il

איריס סופר

מתאמת משרד

sofer_i@levinsky.ac.il

mll@levinsky.ac.il

ד"ר רותי רון

אחראית התאמות בדרכי היבחנות

ומרכזת נגישות

ruthr@levinsky.ac.il

ד"ר הדס קסירר יזרעאלי

יועצת העומדת בקשר עם עובדי השיקום

hadass.kasirer@levinsky.ac.il

ד"ר מיכאלה כדורי שלזק

מרכזת הטיפול בעולים חדשים

michaella_ksl@yahoo.com
רונית הרוני

מרכזת חונכויות

ronrjune@gmail.com
נעה מנצ'ל

תמיכה אקדמית

noamenchel@gmail.com

רחל פדרגרין

תמיכה אקדמית

rahelfed@gmail.com