מית"ר – המנוף שלך להצלחה!

קבלת חונך

סטודנטים בשנתונים א – ד המוכרים במית"ר – אתם זכאים לקבל חונך אישי!

החונך יכול לעזור בתחום הלימודי, לסייע במיומנויות למידה, לתמוך בהשתלבות במוסד האקדמי, לעזור בהכנה למבחנים ועוד.
קבלת חונך מחייבת הגעה למפגש עם החונך כמתוכנן מראש, הודעה בזמן על איחור או היעדרות והתנהגות הולמת.

להיות חונך

סטודנטים יקרים, בואו לשנות, להשפיע, להתפתח ולהרוויח!
דרושים חונכים לסטודנטים הזקוקים להנגשה אקדמית במכללה (סטודנטים עם לקויות למידה, קשיי קשב וריכוז ומוגבלויות חושיות ומוטוריות) וכן חונכים לעולים חדשים.
סטודנטים אלה זקוקים לסיוע במיומנויות למידה, תמיכה בהשתלבות במוסד האקדמי, הכנה למבחנים ועוד.
תמיכתכם תסייע בידם להגשים את חלומם ולהפוך למורים התורמים לחברה וחווים סיפוק מכך!
לחונכים תינתן הדרכה אישית וקבוצתית..

התפקיד המוצע יכול להתבצע במסגרות שונות המפורטות להלן:

פרויקט פר"ח

החונכות מתקיימת פעמיים בשבוע, שעתיים בכל מפגש. בחודש מתקיימים כ-8 מפגשים. על החונך לקיים כ-58 מפגשים (סה"כ 116 שעות). החונכות כוללת ליווי ממרכז מית"ר והדרכה מקצועית. המקבלים מלגות פר"ח יקבלו גם הדרכת רכז פר"ח. סכום המלגה של פר"ח עומד על כ- 5,200 שקלים.

פרויקט דב"ש (מעורבות חברתית, מיועד לשנתון ב' בלבד) 

החונכות תתקיים אחת לשבוע, שעתיים בכל מפגש (סה"כ 14 מפגשים).

פרויקט מיתרים

החונכות תתקיים אחת לשבוע, שעתיים בכל מפגש (סה"כ 14 מפגשים) במהלך סמסטר או במהלך שני סמסטרים (סה"כ 28 מפגשים).
תמורת החונכויות תינתן הנחה בשכר לימוד: תמורת 14 מפגשים תינתן הנחה בסך 1,400 ₪; תמורת 28 מפגשים תינתן הנחה בסך 2,800 ₪. ההנחה תינתן בסיום כל סמסטר לאחר סיום חובות החונכות.

תוכנית המצוינות "רגב" 

החונכות תתקיים במסגרת דב"ש, אחת לשבוע, שעתיים בכל מפגש, במהלך שנת הלימודים (14 פגישות). התוכנית מוכרת כתרומה לקהילה, הנדרשת מבוגרי התוכנית. חונכות זו מיועדת לחונכים הלומדים בתוכנית המצוינות בלבד. להשתתפות בחונכות זו נדרש אישור מראש תוכנית המצוינות.

ביטוח לאומי

היקף הפעילות נקבע בהתאם לזכאות הסטודנט במוסד לביטוח הלאומי ובהתאם לתעריפי התשלום של המוסד.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה אפשר לפנות למייל mitnadevm@gmail.com
אנו נשמח לקבל גם מתנדבים נוספים – בוגרי המוסד ואנשי סגל פעילים וכאלה שפרשו לגמלאות.