המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מייחסת כיום חשיבות רבה להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית סטודנטים לקויי למידה. כדי למצוא דרכים לסייע לסטודנט להביא לידי ביטוי ממצה את כישוריו האינטלקטואליים תוך עקיפת הליקויים, פותחה במרכז הארצי לבחינות והערכה מערכת אבחון של ליקויי למידה שנקראת מת"ל (מערכת תפקודי למידה). מטרתה לזהות את הקשיים האופייניים לנבחן, לקבוע זכאות להתאמות ייחודיות לתנאי היבחנות, המותאמות לממצאי האבחון, ולהתאים לו תוכנית עבודה מתאימה.

אבחוני מת"ל נערכים באמצעות מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים, שפותחה בידי המרכז הארצי לבחינות והערכה כדי לאבחן לקויות למידה בקרב מועמדים להשכלה גבוהה ובקרב סטודנטים הלומדים במסגרתה. אבחוני מת"ל, בשילוב שיקולי הדעת של הצוות המקצועי, מאפשרים לְאַתֵּר לקויות למידה הייחודיות למאובחן, לקבוע זכאות להתאמת תנאי היבחנות ולהציע מגוון של תוכניות סיוע בלימודים.

את תהליך האבחון עורך מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה.

למי מיועד האבחון?
האבחון במת"ל מיועד לצעירים שנקבע בעבר כי הם בעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז והאבחון שבידיהם אינו תקף, או לצעירים שיש להם קשיים ניכרים לפחות בתחום אחד מהתחומים האלה: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.

קריטריונים להיבחנות במת"ל

  • גיל 16 עד 30
  • שליטה בעברית ברמה של שפת-אם (במקרים מסוימים ניתן לאבחן במערכת גם עולים ותיקים ששפת אמם רוסית)
  • היעדר מוגבלות הצפויה להפריע להיבחנות באמצעות מחשב (כמו כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)
  • לא נבחנו במת"ל בשלוש השנים האחרונות

מידע נוסף על מת"ל, על סוג ההתאמות הניתנות, ועל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים אפשר למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.