מהו האבחון הדידקטי?

האבחון הדידקטי בודק יכולות קוגניטיביות לצד תפקודים אקדמיים במטרה לזהות אצל לומדים מתקשים ובעלי לקויות למידה את פרופיל הקושי ולתת לו מענה הולם בגישה מערכתית. הוא בודק יכולות קוגניטיביות כמו זיכרון, חשיבה ועיבוד מידע. ובמקביל, נבדקים התפקודים האקדמיים כמו תהליכי קריאה: תהליכי הפענוח והבנת הנקרא; ותהליכי כתיבה: תהליכי הכתיב וההבעה בכתב.
תהליך האבחון נערך ע"י מאבחן דידקטי שהוא איש מקצוע מתחום ההוראה. עליו להיות בעל תואר אקדמי בתחום החינוך, כמו גם בעל תעודה המוכרת על ידי משרד החינוך, המסמיכה אותו להיות מאבחן דידקטי. הכשרה זו ניתנת במכללת לוינסקי לחינוך בתוכנית מקיפה ומעמיקה אשר מאבחנים רבים העובדים בתחום סיימו אותה.
פרט לאבחון הדידקטי בעברית, ישנם גם אבחונים במתמטיקה ובאנגלית.

למי מיועד אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי מיועד לתלמידים בבתי ספר יסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכון, אשר חווים קושי בלמידה והגורם לקושי אינו ידוע או שלא קיבל מענה מתאים באמצעות המסגרות שטופל בהן בעבר.

מהם יעדיו של האבחון הדידקטי?

יעדו המרכזי של האבחון הדידקטי הוא לאתר ולזהות את תחומי הקושי למול תחומי הכוח של הנבדק, לחקור את הגורמים לקשיים ולקבוע האם הם מהווים אינדיקציה ללקות למידה.
יעד מרכזי נוסף של האבחון הדידקטי הוא להוות תשתית לתוכנית טיפול המותאמת לממצאים ולצרכים הספציפיים של הנבדק. תוכנית טיפול זו כוללת:
 1. דרכי הוראה המותאמות לפרופיל הייחודי של הלומד המתקשה ומתייחסות למערכת בה הוא נדרש לתפקד.
 2. התאמת תנאי היבחנות ההולמים את צרכיו הספציפיים של הנבדק ומאפשרים לו לבטא את יכולותיו במבחנים באופן ממצה. התאמות אלה מתחלקות לשלוש רמות:
  רמות 1 – 2 מיועדות להיבחנות במבחן שהפורמט שלו נותר זהה לכל יתר המבחנים, וההקלות הן למשל, תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב וכד'.
  רמה 3 מיועדת ללומדים שקיימת אצלם לקות למידה מובהקת, כזאת שאיננה מאפשרת להם להביא לביטוי ממצה את ידיעותיהם בכתב, או שאין באפשרותם להתמודד עם היקפים גדולים של חומר. לנבדקים אלה ניתן לתת התאמות שמשנות את פורמט המבחן (למשל, מבחן בע"פ או מבחן מותאם המצומצם בהיקפו וכד').
  כשמדובר בתלמידי תיכון, ההתאמות מיועדות לבחינות הבגרות.
  כדי לאפשר התאמות ברמה 3 נדרש אבחון פסיכו-דידקטי.
 3. הפנייה לגורמי מקצוע נוספים לצורך הרחבת תחומי האבחון ו/או טיפול בתחומים נוספים (כמו קשב, מצב רגשי, מצב רפואי וכד').
 4. המלצה על חיזוק והעצמה של תחומי כוח.

מהו אבחון פסיכו-דידקטי?

לצורך מתן התאמות לבחינות הבגרות ברמה 3 נדרש אבחון פסיכודידקטי. אבחון זה הוא שילוב של שני אבחונים: אבחון דידקטי ואבחון פסיכולוגי. את האבחון הפסיכולוגי עורך פסיכולוג, הקובע מנת משכל ונותן הערכה כללית של התחום הרגשי. ניתוח משולב הנשען על שקלול הנתונים משני האבחונים מהווה ביחד את מסגרת האבחון הפסיכודידקטי.

מהו אבחון מת"ל?

מת"ל הוא אבחון דידקטי, המיועד למועמדים להשכלה גבוהה ולתלמידים הלומדים במסגרתה. אבחון זה נערך באופן ממוחשב, במערכת של מבחנים ושאלונים שפותחה על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. זהו מבחן ייעודי לצורך מתן התאמות לתנאי היבחנות במבחנים המתבצעים במסגרת האקדמית ו/או לקראתה. מטרת האבחון היא כאמור, קביעת זכאות להתאמות בבחינות האקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית, קביעת סוג ההתאמות וגיבוש המלצות לסיוע בלימודים לסטודנטים עם לקויות למידה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.