מועצה אקדמית עליונה

שםמוסדדוא"ל
1פרופ' מיכל בלר – יו"רמכללת לוינסקי לחינוךMichal.beller@levinsky.ac.il
2פרופ' חנה עזרמכללת לוינסקי לחינוךhezer@levinsky.ac.il
3פרופ' משה א' אפשטייןמכללת לוינסקי לחינוךmoshee@levinsky.ac.il
4פרופ' יוסי רענןמכללת לוינסקי לחינוךyoseph.raanan@levinsky.ac.il
5פרופ' ליה לאורמכללת לוינסקי לחינוךliala@levinsky.ac.il
6פרופ' רחל משיח-חיטיןמכללת לוינסקי לחינוךRachelm@levinsky.ac.il
7פרופ' יצחק גילתמכללת לוינסקי לחינוךitzik.gilat@levinsky.ac.il
8פרופ' משה זורמןמכללת לוינסקי לחינוךmoshe.zorman@levinsky.ac.il
9פרופ' אילנה אלקד-להמןמכללת לוינסקי לחינוךelkahal@levinsky.ac.il
10פרופ' רון זרחימכללת לוינסקי לחינוךzarchi.ron@levinsky.ac.il
11פרופ' ברוריה מרגוליןמכללת לוינסקי לחינוךBruria.margolin@gmail.com
12פרופ' עמירה ערןמכללת לוינסקי לחינוךUeran98@inter.net.il
13פרופ' עירית קופפרברגמכללת לוינסקי לחינוךkupir@levinsky.ac.il
14פרופ' מיכל צלרמאירמכללת לוינסקי לחינוךmichalz@levinsky.ac.il
15פרופ' אילנה מרגוליןמכללת לוינסקי לחינוךmnirim@internet-zahav.net
16פרופ' מירי סגל-ברוךמכללת לוינסקי לחינוךmiri.baruch@levinsky.ac.il
17פרופ' מרים מבורךמכללת לוינסקי לחינוךMiriam_mevorach@levinsky.ac.il
18פרופ' מאיה פרוכטמןמכללת לוינסקי לחינוךfrucht@inter.net.il
19פרופ' רחל פרנקל-מדןמכללת לוינסקי לחינוךrachel_f@macam.ac.il
20פרופ' יואל ינוןאוניברסיטת בר אילןyinony@biu.ac.il
21פרופ' יוסף צלגובאוניברסיטת בן גוריוןtzelgov@bgu.ac.il
22פרופ' לאה קסןאוניברסית בן גוריוןLea.Kacen@levinsky.ac.il
23פרופ' רמי בנבנישתיאוניברסיטת בר אילןramibenben@gmail.com
24פרופ' צפורה מגןאוניברסיטת תל אביבmagen@post.tau.ac.il
25פרופ' מיכאל סופראוניברסיטת בר אילןsoferm1@biu.ac.il
26פרופ' מריו מיקולינסרהמרכז הבין תחומיmario@idc.ac.il
27ד"ר יעל קמחימכללת לוינסקי לחינוךyael.kimhi@levinsky.ac.il
28ד"ר איתן אור נוימכללת לוינסקי לחינוךeitan.ornoy@levinsky.ac.il
29ד"ר ישי מורמכללת לוינסקי לחינוךyishay.mor@levinsky.ac.il
30ד"ר תמי ראובנימכללת לוינסקי לחינוךtamir@levinsky.ac.il
31ד"ר קובי סצ'רדוטי – נציגת הסגל הבכירמכללת לוינסקי לחינוךsacerdoti.yaacova@levinsky.ac.il
32ד"ר יעל קשתן – נציגת המרציםמכללת לוינסקי לחינוךkyael@levinsky.ac.il
33ד"ר לייקי גרוניקמכללת לוינסקי לחינוךLeiky.Geronik@levinsky.ac.il

מוזמנים:

34גב' אפרת בן-משהמכללת לוינסקי לחינוךefratb@levinsky.ac.il
35גב' שירה דניאלמכללת לוינסקי לחינוךShirad@levinsky.ac.il
36נציג הסטודנטיםמכללת לוינסקי לחינוךaguda@levinsky.ac.il