ראשי תוכניות וחוגים

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה לחינוך

שםתפקיד
פרופ' ליה לאורדיקנית הפקולטה לחינוך
ד"ר תמי ראובניראש המחלקה להוראה
ראש היחידה להתפתחות מקצועית
ממונה למניעת הטרדה מינית
ד"ר ליאת ביברמן-שלוראש החוג לחינוך
תוכניות תואר שני
ד"ר קלודי טלראש תוכנית התואר השני חינוך בגיל הרך
ד"ר רבקה הלל-לביאןראש תוכנית התואר השני חינוך מיוחד
ד"ר אוהד דודראש תוכנית התואר השני הוראה ולמידה
ד"ר נורית חמוראש תוכנית M.Teach
תוכניות תואר ראשון
ד"ר פנינת טלראש תוכנית ההכשרה והחוג לגיל הרך
ד"ר אורלי הבלראש תוכנית ההכשרה והחוג לחינוך מיוחד
ד"ר מירי מילרראש תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי
ד"ר גליה סמוראש תוכנית ההכשרה לבית הספר העל-יסודי
ד"ר דן שגיבראש תוכנית התואר הראשון בחינוך המוזיקלי
תוכניות פיתוח מקצועי
ד"ר עינת ברכה
ד"ר מירי פוסטי
מרכזת ההתמחות (סטאז') והיחידה להתפתחות מקצועית
מרכזת השותפויות החינוכיות – מארג
ד"ר סיגל חןדרגות קידום 9-7
ד"ר אורלי ליכט ויינישהכשרת חונכים ומלווים
ד"ר רחל פלדליווי המורה החדש
ד"ר ענבל בכרמרכזת היחידה למעורבות בקהילה

 

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה הרב תחומית

שםתפקיד
פרופ' יוסי רענןדיקן הפקולטה הרב תחומית
ד"ר עינב ארגמןראש תוכנית התואר השני חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית
ראשי חוגים
ד"ר גלי דינורראש החוג למקרא
ד"ר אור מרגליתראש החוג למחשבת ישראל
ד"ר בת-ציון ימיניראש החוג ללשון העברית
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדהראש החוג לאומנות חזותית
ד"ר יפים כץראש החוג למתמטיקה
ד"ר מרב נתיבראש החוג לביולוגיה וטבע
ד"ר מישל הורוביץראש החוג להוראת אנגלית
ד"ר אלה לוריאמרכזת אנגלית לצרכים אקדמיים
ד"ר יעקבה סצ'רדוטיראש החוג לספרות עברית וכללית ולספרות ילדים

 

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה לחינוך מוזיקלי

שםתפקיד
ד"ר איתן אור-נוידיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר דן שגיבראש תוכנית התואר הראשון בחינוך מוזיקלי
ד"ר איתן אור-נויראש תוכנית התואר השני בחינוך מוזיקלי
ד"ר יעל (ילי) נתיבמרכזת תוכנית התואר השני בחינוך מוזיקלי
פרופ' משה א' אפשטייןראש תוכנית התואר השני בטיפול במוזיקה M.A.A.T
ד"ר מאיה יאירמרכזת תוכנית התואר השני בטיפול במוזיקה M.A.A.T
גב' ביאטריס ברראש תוכנית התנסות בהוראה בתוכנית התואר הראשון בחינוך מוזיקלי
גב' צילה שורץ-מדינירכזת מיומנויות בתוכנית התואר ראשון בחינוך מוזיקלי
רחל קצירמרכזת תוכנית רון שולמית

 

ראשי בתי ספר ומרכזים נוספים

שםתפקיד
פרופ' יצחק גילתראש רשות המחקר, ההערכה והפיתוח
ד"ר דולי לויראש תוכנית מצוינות רג"ב (ראש גדול בהוראה)
ד"ר לאה שגרירמנהלת אקדמית קמפוס לוינסקי באילת
ד"ר אור מרגליתמ"מ דיקן הסטודנטים
ד"ר דגנית הופנברטלראש מרכז מית"ר לתמיכה וייעוץ רב-תחומי
דורית לחמןמרכזת מנעד – מרכז אבחון מת"ל
ד"ר עידית טבקראש מרכז מהות לתקשורת משפחות-מערכת החינוך
ד"ר גילה צימט-רוסוראש המרכז לחקר הגיל הרך
ד"ר ישי מורראש המרכז להוראה חדשנית ומיטבית
ד"ר עינת גילראש היחידה לשילוב טכנולוגיות בהוראה במרכז להוראה חדשנית ומיטבית
ד"ר אורית איזנברגראש היחידה לסימולציות ולמידה ממקרים במרכז להוראה חדשנית ומיטבית
פרופ' עירית קופפרברגראש מרכז שח"ק לחקר, שפה, חברה, קהילה
משה אבלומנהל המכינה הקדם-אקדמית והמכינה הייעודית
ראש בית הספר ללימודי תעודה
שרי בר-אוןיו"ר ועד סגל המרצים