ראשי תוכניות וחוגים

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה לחינוך

שםתפקיד
פרופ' ליה לאורדיקנית הפקולטה לחינוך
ד"ר תמי ראובניראש המחלקה להוראה
ראש היחידה להתפתחות מקצועית
ד"ר ליאת ביברמן-שלוראש החוג לחינוך
תוכניות תואר שני
ד"ר קלודי טלראש תוכנית התואר השני בחינוך בגיל הרך
ד"ר רבקה הלל-לביאןראש תוכנית התואר השני בחינוך מיוחד
ד"ר אוהד דודראש תוכנית התואר השני בהוראה ולמידה
ד"ר ליאת ביברמן-שלוראש תוכנית  M.Teach לבית הספר העל-יסודי (מ"מ)
ד"ר מירב צהר-רוזןראש תוכנית M.Teach לבית הספר היסודי
תוכניות תואר ראשון
ד"ר פנינת טלראש תוכנית ההכשרה והחוג לגיל הרך
ד"ר אורלי הבלראש תוכנית ההכשרה והחוג לחינוך מיוחד
ד"ר אורית ברוזהראש תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי
ד"ר גליה סמוראש תוכנית ההכשרה לבית הספר העל-יסודי
תוכניות פיתוח מקצועי

ד"ר עינת ברכה

ד"ר מירי פוסטי

מרכזת ההתמחות (סטאז') והיחידה להתפתחות מקצועית
מרכזת השותפויות החינוכיות
ד"ר מירי פוסטיהכשרת חונכים ומלווים
ד"ר רחלי פלדליווי המורה החדש
ד"ר ענבל בכר-כץמרכזת היחידה למעורבות בקהילה

 

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה הרב-תחומית

שםתפקיד
פרופ' יוסי רענןדיקן הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר עינב ארגמןראש תוכנית התואר השני חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית
ראשי חוגים
ד"ר גלי דינורראש החוג למקרא
ד"ר אור מרגליתראש החוג למחשבת ישראל
ד"ר דולי לויראש החוג ללשון העברית
ד"ר חוסני אלח'טיב-שחאדהראש החוג לאומנות חזותית
ד"ר טלי נחליאלי
ד"ר אנטולי קורופטוב
ראש החוג למתמטיקה
ד"ר מרב נתיבראש החוג לביולוגיה וטבע
ד"ר מישל הורוביץראש החוג לאנגלית
ד"ר אלה לוריאמרכזת אנגלית לצרכים אקדמיים
ד"ר יעקבה סצ'רדוטיראש החוג לספרות עברית וכללית ולספרות ילדים

 

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה לחינוך מוזיקלי

שםתפקיד
ד"ר איתן אור-נוידיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר דן שגיבראש תוכנית התואר הראשון בחינוך מוזיקלי
ד"ר איתן אור-נויראש תוכנית התואר השני בחינוך מוזיקלי
ד"ר אמירה ארליךמרכזת תוכנית התואר השני בחינוך מוזיקלי
ד"ר איתן אור-נויראש תוכנית התואר השני בטיפול במוזיקה  M.A.A.T
ד"ר ביאטריס ברראש תוכנית התנסות בהוראה בתוכנית התואר הראשון בחינוך מוזיקלי
צילה שורץ-מדינירכזת מיומנויות בתוכנית התואר ראשון בחינוך מוזיקלי
רחל קצירמרכזת תוכנית רון שולמית

 

ראשי בתי ספר ומרכזים נוספים

שםתפקיד
פרופ' יצחק גילתראש רשות המחקר, ההערכה והפיתוח
ד"ר דולי לויראש תוכנית מצוינות רג"ב (ראש גדול בהוראה)
ד"ר דניאלה מנזיןמנהלת קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך באילת
ד"ר אור מרגליתדיקן הסטודנטים
ד"ר דגנית הופנברטלראש מרכז מית"ר לתמיכה וייעוץ רב-תחומי
נועה מנצ'למרכזת מנעד – מרכז אבחון מת"ל (מערכת תפקודי למידה)
ד"ר ענת כורםראש מרכז מהות לתקשורת משפחות-מערכת החינוך
ד"ר גילה רוסו-צימטראש המרכז לחקר הגיל הרך
שבי גובריןראש המרכז להוראה חדשנית ומיטבית
ד"ר עינת גילראש היחידה לשילוב טכנולוגיות בהוראה במרכז להוראה חדשנית ומיטבית
ד"ר אורית איזנברגראש היחידה לסימולציות ולמידה ממקרים במרכז להוראה חדשנית ומיטבית
איתי ארגמןממונה תחום איכות ההוראה
משה אבלומנהל המכינה הקדם-אקדמית והמכינה הייעודית
מרכז לימודי תעודה ופיתוח מקצועי
שרי בר-אוןיו"ר ועד הסגל האקדמי