להלן סדרי הרשמה ללימודים לתואר שני במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני בימים ראשון עד חמישי בשעות 18:30-8:30

בטלפון: 03-6901690 | בפקס: 03-6902423 | בדואר אלקטרוני: info@l-w.ac.il

תנאי קבלה לתוכניות תואר שני בחינוך M.Ed.

הוראה ולמידה | חינוך לגיל הרך | חינוך מוזיקלי | חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית | חינוך מיוחד | חינוך מתמטי בעידן הדיגיטלי

 • לנרשמים לתואר שני בחינוך מוזיקלי – זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 85 לפחות. לנרשמים לשאר התוכניות – זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80 לפחות
 • לנרשמים לתואר שני בחינוך מיוחד – תעודת הוראה או תעודת התאמה להוראה (למקצועות פרה-רפואיים)
  לכל יתר התוכניות נדרשת תעודת הוראה
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מקצועיים
 • ניסיון תעסוקתי קודם
 • לנרשמים לתואר שני בחינוך מיוחד – נדרש ותק בהוראה לאוכלוסיות מיוחדות
 • ציון עובר ברמות אנגלית לפטור בתואר הראשון
 • ועדת קבלה

תנאי קבלה לתוכנית תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach

 •  זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80 לפחות
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מקצועיים
 • ידע פורמלי בתחום ההתמחות במסגרת תואר ראשון ו/או השלמות דיסציפלינריות:
  • מועמד בעל תואר ראשון מתחום קרוב לאחת מההתמחויות הנלמדות, שיידרש להשלים פחות מ-8 ש"ש, יחל מיד את לימודי התואר השני (ללא שנת השלמה)
  • מועמד בעל תואר ראשון מתחום מרוחק מההתמחויות הנלמדות יידרש להשלמות בהיקף של עד 26 ש"שלימודים אלה יתקיימו במסגרת שנת השלמות הקודמת ללימודי התואר השני
  • סטודנטים הלומדים שנת השלמה נדרשים לסיים אותה בציון ממוצע של 80 לפחות

תנאי קבלה לתוכנית תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות – טיפול במוזיקה M.A.A.T

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 85 לפחות (ישנה אפשרות לקבל מועמדים שציונם הממוצע פחות מ-85 בהתאם לנוהל חריגה מתנאי הקבלה)
 • בחינת ידע באנגלית
 • למועמדים שאינם מתחומי הטיפול – השלמת קורסים בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות:
  • מבוא לפסיכולוגיה – 2 ש"ס (30 שעות)
  • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 ש"ס (60 שעות)
  • פסיכופתולוגיה – 4 ש"ס (60 שעות)
  • תיאוריות אישיות – 2 ש"ס (30 שעות)
  • שיטות מחקר – 2 ש"ס (30 שעות)
  • פסיכופיזיולוגיה – 2 ש"ס (30 שעות)
  • סטטיסטיקה – 2 ש"ס (30 שעות)
 • 500 שעות מוכחות של לימודי מוזיקה

מועמדים שאינם בעלי תואר מתחום המוזיקה יוכלו להירשם עם 300 שעות מוכחות של לימודי מוזיקה ממוסד אקדמי מוכר או ממוסד מקצועי מוכר

הרשמה ללימודים עם התחייבות לצבירת 300 שעות מוזיקה משמעה שהסטודנט יהיה במעמד "על תנאי" עד שישלים את המכסה המלאה

 • ועדת קבלה
 • ידע מוזיקלי:
  • יכולת לנגן שני קטעים בסגנונות שונים בכלי הנגינה הראשי ברמה של חמש שנות נגינה לפחות
  • התמצאות במקלדת הפסנתר (אם פסנתר אינו הכלי הראשי) ברמה התחלתית, הכוללת קריאת תווים בשני מפתחות, נגינה בשתי ידיים ברמה של סוף שנה שנייה בפסנתר
  • יכולת שירה וליווי שירים בכלי הרמוני
  • יכולת אלתור
  • ידע בתיאוריה מוזיקלית (בחינה לדוגמה: הורד)

הסדרי הרשמה

 • טופס הרשמה לתואר שני – יש להקפיד למלא בו את כל הפרטים בכתב יד קריא
 • תעודת תואר ראשון ממוסד אקדמי ישראלי מוכר

לבעלי תואר אקדמי מחו"ל – הצגת תעודת תואר ראשון בצירוף אישור שקילה ממשרד החינוך

 • גיליונות ציונים רשמיים מלאים וסופיים כשהם חתומים על ידי המוסד

 

נרשמים לתואר שני בחינוך  M.Ed.נדרשים להציג גם את המסמכים הבאים:

 • תעודת הוראה או אישור שקילה לתעודת הוראה ממשרד החינוך
 • גיליונות ציונים רשמיים מלאים וסופיים של תעודת ההוראה כשהם חתומים על ידי המוסד
 • אישור על ותק בהוראה
 • צילום תעודת זהות וספח

 

נרשמים לתואר שני בהוראה  M.Teach.נדרשים להציג גם את המסמכים הבאים:

 

יש להציג מסמכים מקוריים או העתקים חתומים "העתק נאמן למקור". המסמכים יצולמו במרכז ייעוץ והרשמה במידת הצורך.

מסמכים נוספים יתבקשו באופן פרטני במידת הצורך בהתאם למסלול הנלמד.

הכרה בלימודים קודמים

יש אפשרות להכרה בלימודים קודמים (עד 6 ש"ש) באישור ראש התוכנית, בהתאם להנחיות האקרדיטציה.

יוכרו קורסים רלוונטיים, שנלמדו לאחר לימודי תואר ראשון במוסדות אקדמיים מוכרים ובלימודי תואר שני,

שנלמדו בעבר בתקופה שאינה עולה על חמש שנים ממועד ההרשמה.

דמי הרשמה

 • תשלום דמי ההרשמה בסך 400 ש"ח ייעשה באחד מהאמצעים הבאים: מזומן, המחאה, כרטיס אשראי
 • דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד והם יפים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד (תוקפם פג בתום תקופת הרשמה אחת)
 • דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשות ההרשמה, הם אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד

ביטול הרשמה

מועמדים המבקשים לבטל הרשמתם יודיעו על כך בכתב למרכז ייעוץ והרשמה.

המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי לסטודנט, המבטל את הרשמתו, יהיה תאריך קבלת הודעתו בכתב.

 

קבלת מועמדים בציון נמוך מהמפורט בעמוד זה תיבדק לאחר ראיון קבלה וזאת במסגרת מכסת החריגים (עד 10%)

לפרטים על תואר שני בחינוך עם תזה לחצו כאן >>