קורסים בתוכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית לשנת הלימודים תשפ"א

– הקורסים ניתנים ללומדים בשנים שונות (לא כולם רלוונטיים לכל הסטודנטים, חלקם ניתנים רק באחת מהשנים)

– המכללה אינה מתחייבת שקורסים אלה יינתנו לאחר שנת הלימודים תשפ"א

– לתקצירי הקורסים יש ללחוץ כאן


מחקר איכותני | ד"ר עינב ארגמן

המחקר הכמותי [חצי מקוון] | ד"ר שלומית שניצר-מאירוביץ'

המחקר הנרטיבי | פרופ' אילנה אלקד-להמן

פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות | ד"ר הילה יעקובי

רב-תרבותיות ורב-לשוניות: היבטים חינוכיים ואורייניים [סמינריון חינוך] | פרופ' חנה עזר

עיון בטקסטים כתובים ודבורים בהקשרים בית-ספריים: היבטים בלשניים ואינטר-טקסטואליים [סמינריון עברית, ערבית] | פרופ' רחל חיטין-משיח

רכישת שפה ולקויות למידה | ד"ר בתיה סרוסי

למידה, זיכרון ושפה | ד"ר הילה יעקובי

מורפולוגיה של השפות השמיות: מאפיינים ותהליכי עיבוד | ד"ר הדס ולן

תכנון לימודים להוראת שפה | ד"ר עינב ארגמן

ידע ופרקטיקות בשיח הרטורי [חצי מקוון] | ד"ר דולי לוי

העשרה שפתית בחברה רב-תרבותית: מקומן של יצירות ספרות יהודיות וערביות | ד"ר נילי אריה-ספיר

בין CNN לאל ג'זירה [מקוון] | ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה

אנגלית וגלובליזציה [מקוון] | ד"ר דרורית רם-מרקוביץ'

סדנת פרויקט | ד"ר עינב ארגמן; פרופ' אילנה אלקד-להמן

פורום חינוך לשוני