קורסים בתוכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית לשנת הלימודים תשפ"ג

–  הקורסים ניתנים ללומדות-ים בשנים שונות, ומהתמחויות שונות. חלקם רלוונטיים רק לשנתון מסוים ובהתמחות ספציפית.

–  המידע נכון לשנת הלימודים תשפ"ג ועשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

–  המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט אינו מתחייב כי קורסים אלה יתקיימו לאחר תשפ"ג.

– לתקצירי הקורסים יש ללחוץ כאן


קורסי מחקר

מחקר איכותני | ד"ר עינב ארגמן

המחקר הכמותי [חצי מקוון] | פרופ' איתי הס

קורסי שפה משותפים

פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות | ד"ר עינב ארגמן

למידה וזיכרון | ד"ר אילת קצוף

רכישת שפה ולקויות למידה | ד"ר אורנה דווידי בראלי

סמינריון וסדנת פרויקט

רב-תרבותיות ורב-לשוניות: היבטים חינוכיים ואורייניים [סמינריון] | פרופ' חנה עזר

סדנת פרויקט | ד"ר עינב ארגמן

התמחות שפה וחברה

זיכרון וזהות בספרות | פרופ' אילנה אלקד-להמן

מורפולוגיה של השפות השמיות: מאפיינים ותהליכי עיבוד | ד"ר הדס ולן

בין CNN לאל ג'זירה | ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה

היבטים לשוניים ותרבותיים בתכנון לימודים | ד"ר עינב ארגמן

TESOL

Approaches to teaching English as a foreign language | Dr. Drorit Markovits-Ram

Literature as pedagogical tool in the EFL classroom | Dr. Gali Manor

L1, L2 and FL acquisition and learning | Dr. Iris Alfi-Shabtay

התמחות עברית: אוריינות ושפה

פיתוח כישורי מנהיגות והובלת תהליכי שינוי בבית הספר ובקהילה | ד"ר דולי אליהו-לוי

קריאה אפקטיבית של ספרות וספרות ילדים | פרופ' אילנה אלקד-להמן

קריאה: התפתחות, הערכה ולקויי קריאה | ד"ר לירון פרימור גרינפלד

 

פורום חינוך לשוני