קורסים בתוכנית התואר השני חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית לשנת הלימודים תשע"ט

– הקורסים ניתנים ללומדים בשנים שונות (לא כולם רלוונטיים ללומדים בשנה א או ב, חלקם ניתנים רק באחת מהשנים).

– המכללה אינה מתחייבת כי קורסים אלה יתקיימו לאחר תש"פ. – המידע נכון לשנת הלימודים תשע"ט ועשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה.

– לתקצירי הקורסים יש ללחוץ כאן


מחקר איכותני | ד"ר עינב ארגמן

המחקר הכמותי | ד"ר איתי הס

חקר הטקסט והשיח | פרופ' עירית קופפרברג

המחקר הנרטיבי | פרופ' אילנה אלקד-להמן

פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות | ד"ר הילה יעקובי

רב-תרבותיות ורב-לשוניות: היבטים חינוכיים ואורייניים [סמינריון חינוך] | פרופ' חנה עזר

עיון בטקסטים כתובים ודבורים בהקשרים בית-ספריים: היבטים בלשניים ואינטר-טקסטואליים [סמינריון עברית, ערבית] | פרופ' רחל חיטין-משיח

Digital communication and EFL learning in the multicultural classroom [סמינריון אנגלית] | פרופ' עירית קופפרברג

רכישת שפה ולקויות למידה | ד"ר בתיה סרוסי

שפה ומערכת הזיכרון | ד"ר הילה יעקובי

פסיכו-בלשנות: תהליכים וקשיים ברכישת שפה | ד"ר הדס ולן

היבטים לשוניים ותרבותיים בתכנון לימודים | ד"ר עינב ארגמן

בין עברית לערבית: שפה, חברה וזהות | ד"ר דולי לוי

תרבות זיכרון: מבט בין תרבותי | פרופ' אילנה אלקד-להמן

The language of English Literature | Dr. Gali Manor

נשים יוצרות עולם: על ספרות ואמנות נשים בעולם הערבי [מקוון] | ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה

סדנת פרויקט | ד"ר עינב ארגמן; ד"ר איריס אלפי-שבתאי

פורום חינוך לשוני