קורסים בתוכנית התואר השני חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית לשנת הלימודים תשע"ט

– הקורסים ניתנים ללומדים בשנים שונות (לא כולם רלוונטיים ללומדים בשנה א או ב, חלקם ניתנים רק באחת מהשנים).

– המכללה אינה מתחייבת כי קורסים אלה יתקיימו לאחר תשע"ט. – המידע נכון לשנת הלימודים תשע"ט ועשוי להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המכללה.

– לתקצירי הקורסים יש ללחוץ כאן


מחקר איכותני | ד"ר עינב ארגמן

המחקר הכמותי | ד"ר ניבה ונגרוביץ

חקר הטקסט והשיח | פרופ' עירית קופפרברג

המחקר הנרטיבי | פרופ' אילנה אלקד-להמן

מחקר איכותני מתקדם [מסלול תזה; חצי מקוון] | פרופ' מיכל צלרמאיר

פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות | ד"ר דולי אליהו-לוי

רב-תרבותיות ורב-לשוניות: היבטים חינוכיים ואורייניים [סמינריון חינוך] | פרופ' חנה עזר

טקסטים כתובים ודבורים: עיון בלשני ואינטרטקסטואלי [סמינריון עברית, ערבית] | פרופ' רחל חיטין-משיח

אנגלית כשפה זרה באוכלוסיות שונות בישראל: הוראה, הערכה, התערבות וקידום [סמינריון אנגלית] | ד"ר איריס שבתאי-אלפי

רכישת שפה ולקויות למידה | ד"ר בתיה סרוסי

למידה וזיכרון | ד"ר אילת קצוף

מורפולוגיה של שפות שמיות: מאפיינים ותהליכי עיבוד | ד"ר הדס ולן

היבטים תרבותיים בתכנון לימודים | ד"ר עינב ארגמן

מדיניות לשונית בישראל | ד"ר דרורית רם מרקוביץ

גישות להוראת אנגלית כשפה זרה [מקוון] | ד"ר דרורית רם מרקוביץ

סדנת פרויקט | ד"ר עינב ארגמן

סדנת תזה | פרופ' מיכל צלרמאיר

פורום חינוך לשוני


רשימת קורסים:

שנה א סמסטר א

שם הקורס היקף
חקר הטקסט והשיח1 ש"ש
סמינריון בחינוך:
רב תרבותיות ורב לשוניות: היבטים חינוכיים
או
אוריינות מדיה
שנתי
3 ש"ש
מבוא למחקר האיכותני – חובה1 ש"ש
המחקר הכמותי – חובה1 ש"ש
רכישת שפה ולקויות למידה – חובה1 ש"ש
העשרה שפתית בחברה רב-תרבותית: מקומן של יצירות ספרות יהודיות וערביות (מקוון, עברית וערבית)1 ש"ש

 

שנה א סמסטר ב

שם הקורס היקף
המחקר הנרטיבי1 ש"ש
(המשך) סמינריון בחינוך:
רב תרבותיות ורב לשוניות: היבטים חינוכיים
או
אוריינות מדיה
למידה וזיכרון – חובה1 ש"ש
פיתוח מיומנויות אורייניות ואקדמיות1 ש"ש
היבטים תרבותיים בתכנון לימודים1 ש"ש
גישות להוראת אנגלית כשפה זרה (מקוון, אנגלית)1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר א

שם הקורסהיקף
ידע ופרקטיקה בשיח הרטורי (ערבית)1 ש"ש
חקר הטקסט והשיח1 ש"ש
סמינריון:שנתי
3 ש"ש
אנגלית כשפה זרה באוכלוסיות שונות בישראל: הוראה, הערכה, התערבות וקידום (אנגלית)
טקסטים כתובים ודבורים: עיון בלשני ואינטר-טקסטואלי (עברית וערבית)
סדנת פרויקט/סדנת תזהשנתי
2 ש"ש
רכישת שפה ולקויות למידה1 ש"ש
מורפולוגיה של שפות שמיות: מאפיינים ותהליכי עיבוד (עברית, ערבית)1 ש"ש
היבטים חברתיים ורגשיים בהוראה ובלמידה1 ש"ש
העשרה שפתית בחברה רב-תרבותית: מקומן של יצירות ספרותיות יהודיות וערביות
(מקוון, עברית וערבית)
1 ש"ש

 

שנה ב סמסטר ב

שם הקורסהיקף
המחקר הנרטיבי1 ש"ש
(המשך) סמינריון:
אנגלית כשפה זרה באוכלוסיות שונות בישראל: הוראה, הערכה, התערבות וקידום (מתמחי אנגלית)
טקסטים כתובים ודבורים: עיון בלשני ואינטר-טקסטואלי
(המשך) סדנת פרויקט/סדנת תזה
למידה וזיכרון1 ש"ש
היבטים תרבותיים בתכנון לימודים1 ש"ש
מדיניות לשונית בישראל1 ש"ש
גישות להוראת אנגלית כשפה זרה (מקוון, אנגלית)1 ש"ש