התוכנית מיועדת לסטודנטיות לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך הלומדות בשנה ג..
נוסף על תואר ראשון בחינוך לגיל הרך, הבוגרות יקבלו תעודת מנהלת מעון-יום לפעוטות (לידה-שלוש) המוכרת על ידי המדינה.
התעודה מאפשרת לנהל מעון-יום ציבורי (לדוגמה, ויצ"ו ונעמ"ת).
הלימודים מתאימים גם לאלו המעוניינות לפתוח בעתיד מסגרת חינוכית פרטית משלהן.
בין הנושאים הנלמדים בהכשרה:
ניהול מסגרת חינוכית: קבלת החלטות ותיעדוף משימות, ניהול תקציב, שיווק המסגרת וגיוס עובדים,
מיומנויות ניהול ופיתוח צוותים חינוכיים כולל עבודה עם קהל, יצירתיות בניהול וניהול משברים
בניית צוות וטיפוחו, מיומנויות תקשורת בינאישיות ומיומנויות הדרכה,
קשרים עם גורמי חוץ (פיקוח/אנשי מקצוע/קהילה/מוסדות).