04.08.2020
יום שלישי
11:30-08:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"א

04.08.2020 בשעה 11:30-08:00
10.09.2020
יום חמישי
12:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה לסטודנטים בשנה א בתואר הראשון בחינוך

אוכלוסיית יעד: סטודנטים בשנה א בקמפוס תל-אביב באודיטוריום באחריות ראשות מינהל הפקולטות וראש מינהל הסטודנטים
10.09.2020 בשעה 12:00-09:00
10.09.2020
יום חמישי
17:00-15:00
קמפוס תל אביב

סדנה להגשת מועמדות לקידום - 10.9.2020

סדנה בזום המיועדת לחברי הסגל האקדמי לקראת הגשת מועמדות לקידום בדרגה בהנחיית פרופ' רחל חיטין-משיח זום: https://zoom.us/j/96972091461  דרגות קידום סגל אדמי - מידע כללי >> טופס הרשמה
10.09.2020 בשעה 17:00-15:00