04.08.2020
יום שלישי
11:30-08:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"א

04.08.2020 בשעה 11:30-08:00
26.04.2021
יום שני
13:00-08:00

סיור מדעים: צומת החולות ורכס הכורכר

סיור לתוכנית ביולוגיה לבית הספר העל-יסודי שנים א-ג ד"ר משה נתן
26.04.2021 בשעה 13:00-08:00
26.04.2021
יום שני
14:00-09:30

סיור מדעים: הגינה האקולוגית

סיור למתמחי טבע בתוכנית לגיל הרך שנה ב ד"ר יעל נבון-פורמן
26.04.2021 בשעה 14:00-09:30