26.04.2021
יום שני
14:00-09:30

סיור מדעים: הגינה האקולוגית

סיור למתמחי טבע בתוכנית לגיל הרך שנה ב ד"ר יעל נבון-פורמן
26.04.2021 בשעה 14:00-09:30
26.04.2021
יום שני
14:30-10:30

סיור מדעים: צומת החולות ורכס הכורכר

סיור לתוכנית ביולוגיה לבית הספר העל-יסודי שנים א-ב ד"ר משה נתן
26.04.2021 בשעה 14:30-10:30
26.04.2021
יום שני
19:00-14:30

סיור מדעים: צומת החולות ורכס הכורכר

סיור לתוכנית ביולוגיה לבית הספר העל-יסודי שנה ג ד"ר משה נתן
26.04.2021 בשעה 19:00-14:30