הוראת עברית – שפה ואוריינות

תוכנית אֱבֱּבַּיַה ליוצאי העדה האתיופית

הכשרת הנדסאים ומהנדסים להוראת מקצועות טכנולוגיים

התמחות בהיסטוריה

לימודי CBT

לימודי ניתוח התנהגות ABA

המרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום אוטיזם