עניינו של מרחב זה הוא בהתחקות מקומית וגלובאלית אחר היבטים אמפיריים ופרקטיים הנקשרים לסוגיות בתכנון לימודים וברכיבי היסוד המבנים תהליך מורכב זה (אידיאולוגיה, מטרות, תכנים, תהליכי הוראה-למידה והערכה), כמו גם בפדגוגיות מתקדמות המופעלות במערכת החינוך הפורמאלית ובמסגרות להכשרת מורים.

מטרתו של המרחב היא קידום למידת עמיתים תוך שיתוף בידע ובניסיון על אודות תהליכים חינוכיים הנקשרים לספרת תכנון הלימודים, לתיאוריות ולגישות מודרניות ופוסט מודרניות המונחות ביסוד תהליך מורכב זה ולמחקרים אמפיריים עדכניים העוסקים בתכנון הלימודים.

כל זאת, ביחס למרצים במכללה החוקרים ומלמדים סוגיות בתכנון לימודים תוך שילוב בין תיאוריה לבין פרקטיקה. לפיכך, ניתן למצוא במרחב את תחומי המחקר וההוראה של מרצים אלה, ספרים ומאמרים פרי עטם וחיבורים קצרים שכתבו על אודות סוגיות ודילמות ממוקדות כמו גם המלצות שלהם לקריאה נוספת, רשמים מכנסים בארץ ובעולם בהם הציגו את מחקריהם ותוצרים של סטודנטים ותלמידים העוסקים בתכנון, פיתוח, הפעלה והערכה של תכניות לימוד. נוסף על כך, ניתן למצוא במרחב הפניות לימי עיון וכינוסים וכן קולות קוראים לפרסומים שונים.

 

ד"ר שירה בסר-בירון | |Shira.BesserBiron@levinsky.ac.il

מכשירה גננות ומנחה עבודות מחקר בנושאים כמו המורה כחוקר, התפתחות קריאה וכתיבה ודרכי הוראה ולמידה.
חוקרת אוריינות, יצירתיות בחינוך ותיווך משמעותי.
מתעניינת, לומדת וחווה את החינוך האנטרופוסופי (חינוך וולדורף) על כל היבטיו.

ד"ר סיגל חן הרצאה במכון מופ"ת אודות הלומד העצמאי בקורס סוגיות בתכנון לימודים- לצפייה במצגת ההרצאה לחץ כאן >>


ד"ר סיגל חן: סקירת ספרות בנושא מדיניות תהליכי ההערכה בבית הספר היסודי. דו"ח שהוגש ללשכת המדען הראשי >>


ד"ר ליאת אייל: שיתוף מכנס – ECER 2018– European Conference on Educational Research

ההרצאה הוגשה במסגרת כנס ECER 2018 שנערך בספטמבר 2018, בבולזאנו שבאיטליה. כנס זה מתקיים בכל שנה בחסות EERA (ארגון המחקר החינוכי האירופי) בעיר מרכזית משתנה באחת ממדינות אירופה. בשנה זו נושא הכנס היה הכלה והדרה. הכנס נחשב לאחד הכנסים הגדולים והפופולריים ביותר בתחום החינוך באירופה, והוא כולל מגוון רחב ביותר של ערוצי שיח ומושבים בשלל נושאים. מציגים בו מדי שנה חוקרים ואנשי חינוך מכל העולם, כולל מישראל. בשנת 2019 יתקיים בהמבורג שבגרמניה.

ההרצאה עוסקת במחקר על אודות מתכשרים בתכנית ה- M.Teach והאופן שבו הם מתרגמים תפיסות חינוכיות להחלטות קוריקולאריות ולפרקטיקות של ניהול כיתה בדגש על פרקטיקות המקדמות צדק חברתי – צפייה במצגת ההרצאה >>


ד"ר ליאת ביברמן-שלו: שיתוף מכנס – ATEE 2018- Association for Teacher Education in Europe

בפברואר 2018 נערך בעיר Utrecht שבהולנד כנס שכותרתו: Technology and Innovative Learning. מרצים וחוקרים בהכשרת מורים מאיטליה, אירלנד, הולנד, בלגיה, אנגליה ומדינות נוספות מרחבי אירופה השתתפו בכנס ותיארו תמונת מצב דומה לזו המאפיינת את האתגרים הבולטים בהכשרת מורים בישראל: כמות סטודנטים, מעמד הפרופסיה, שילוב טכנולוגיות, מעבר לפרדיגמות פדגוגיות חדשניות וכד'. צפייה בחוברת התקצירים של הכנס >>

מושגים רווחים בכנס:
Blended learning
Co-creation
Personalized education

ההרצאה שלי עסקה בשילוב בלוגים בהכשרת מורים – צפייה במצגת ההרצאה >>

במושב בו השתתפתי תיאר פרופסור Stan van Ginkel, חוקר הכשרת מורים הולנדי מאוניברסיטת ארכימדס, מערכת ממוחשבת שהוא ועמיתיו פיתחו (ראו תמונות להלן). מערכת זו מאפשרת לסטודנטים לתרגל עמידה מול קהל באמצעות משקפי מציאות מדומה והיא מפיקה עבורם פלט המפרט כיצד הסטודנטים פעלו מול "הקהל" (מעבר שקופיות, תדירות הדיבור, מיקוד מבט, ממוצע פניות לגברים ולנשים, תנועה במרחב וכד'). ואן-חינקל תיאר את ממצאי המחקרים שהוא ועמיתיו ערכו על אודות שילוב המערכת הממוחשבת בהכשרת המורים בהולנד. החוקר הדגיש את חשיבות המרצה או המדריך הפדגוגי והמליץ על מתן משוב פנים אל פנים בשילוב ותוך התבססות על המידע הכמותי שהופק מן המשוב הממוחשב של מערכת המציאות המדומה (ברוח Blended Learning). העשייה המחקרית והפדגוגית של ואן-חינקל ועמיתיו מדגישה את המגמה שהכשרת מורים היא גם מרכז לפיתוח פדגוגי מתקדם ויש לתת על-כך את הדעת. ואן-חינקל ערך מחקרים רבים בנושא עמידה מול קהל שפורסמו בכתבי עת יוקרתיים, כמו למשל:

van Ginkel, S., Gulikers, J., Biemans, H., & Mulder, M. (2017). The impact of the feedback source on developing oral presentation competence. Studies in Higher Education, 42(9), 1671-1685.

van Ginkel, S., Gulikers, J., Biemans, H., & Mulder, M. (2015). Towards a set of design principles for developing oral presentation competence: A synthesis of research in higher education. Educational Research Review, 14, 62-80.

ביום השני של הכנס הציגה פרופסור Rebecca Ferguson מהאוניברסיטה הפתוחה שבאנגליה את התפיסות הפדגוגיות המנחות הכשרת מורים במרכז הפיתוח הפדגוגי של האוניברסיטה. כניסה למצגת ההרצאה של פרופסור פרגוסון >>

hug_lehinuh_limud_2  hug_lehinuh_limud_1

hug_lehinuh_limud_2  hug_lehinuh_limud_1

שילוב סימולציות בהכשרת מורים

תהליך הערכת מורים ומנהלים הוא נדבך חשוב בקידום איכות ההוראה והלמידה, ושאלת בנייתו בדרך אפקטיבית מעסיקה מדינות רבות בעולם. הנחת היסוד העומדת בבסיס פיתוח כלי ההערכה ותהליכי הערכה אחידים במערכת החינוך היא שתהליך זה, שייעשה תוך שיתופם ומעורבותם הפעילה של המורים והמנהלים, יסייע לשפר את איכות ההוראה, לקדם את הלמידה, את החינוך ואת רווחת התלמידים ולפתח את זהותם המקצועית של המורים. ביסוסם של תהליכי הערכה אלו על תרבות ארגונית שבמרכזה נורמות וקודים אתיים מחייבים של כבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג רפלקטיבי ושותפות, יהווה נדבך חשוב בהבניית קהילה מקצועית בית-ספרית הממוקדת בשיפור מערכת החינוך ובקידומה (מתוך אתר ראמ"ה).

ראו כאן את מפת הממדים להערכת עובדי ההוראה.

Webinar הרצאת אינטרנט) מאת) Michael Quinn Patton and Mark Cabaj   בנושא:

Principals Focused Evaluation: https://www.youtube.com/watch?v=q4kGbivAAO8