נשיאת המכללה

שםתפקיד
פרופ' מיכל בלר
ראש לשכת הנשיאה:
גב' שרון רוב | טל': 03-6902403
sharon.rub@levinsky.ac.il

מזכירת הלשכה:
גב' שרה קפלן | טל': 03-6902404
sara.kaplan@levinsky.ac.il

 

נשיאת המכללה:
נשיאת המכללה פרופ' מיכל בלר ייסדה את הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), והייתה מנכ"לית הרשות במשך שמונה שנים. היא בעלת תואר שלישי (בהצטיינות יתרה) מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים (משנת 1983), ותחום התמחותה העיקרי הוא מדידה והערכה בחינוך.
במשך כארבע שנים, עד לכניסתה לתפקיד מנכ"לית ראמ"ה, שימשה פרופ' בלר מנהלת מחקר בכירה במחלקת המחקר והפיתוח של מכון המבחנים הגדול בעולם –Educational Testing Service)ETS) בפרינסטון, ניו-ג'רסי. קודם לכן הייתה חברת סגל אקדמי בדרגת פרופסור חבר במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, שם גם הקימה וניהלה את מרכז שה"ם, העוסק בשילוב טכנולוגיות בלמידה; לפני כן עמדה במשך כשמונה שנים בראש "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה" (מיסודן של האוניברסיטאות בישראל).פרופ' בלר פרסמה מאמרים רבים בתחום המדידה וההערכה החינוכית ובכללם מאמרים העוסקים בחקר ההבדלים המגדריים בהישגים לימודיים. מיכל ייצגה את ישראל בכנסים בין-לאומיים רבים, והיא חברה בוועדות היגוי מקצועיות בארץ ובעולם.
מכללת לוינסקי לחינוך, היא מכללה אקדמית להכשרת מורים, המקדמת ומובילה את העולם החינוכי בישראל מאז נוסדה ב-1912. שורשיה של המכללה, כמוסד הראשון בישראל להכשרת מורים שהלימודים בו התקיימו בשפה העברית, ומעמדה המוביל כיום, מעידים על חדשנות, על רמה גבוהה של הוראה ועל תשתיות אקדמיות ופדגוגיות מפותחות, המאפשרות להיענות לצורכי מערכת החינוך ולצורכי הלומד. השילוב בין רמה אקדמית גבוהה לבין התייחסות אנושית והומאנית לכל פרט מאפיינים את חזון המכללה לאורך כל השנים. אנו מאמינים במצוינות אקדמית ופדגוגית, ומאפשרים התקדמות אישית של הסטודנט, המבטאת את ביטויו הייחודי בלימודים האקדמיים, בצרכיו התרבותיים ובהתנסויותיו בהוראה. בחברה רב-תרבותית כשלנו, אנו מכבדים את עולמו של הפרט ומאפשרים לו את מלוא התנאים להגיע למצוינות אישית אשר תורמת הן למכללה והן לקהילה שאותה היא משרתת. בהיות מכללת לוינסקי מוסד אקדמי הרואה במורה מוביל תרבותי, פיתחה המכללה פעילות תרבותית ענפה, הפתוחה גם בפני הציבור הרחב, אשר תורמת לבניית השותפות והקשר בין המכללה לבין הקהילה.