מועצה אקדמית עליונה

 שםמוסדדוא"ל
1פרופ' מיכל בלר – יו"רמכללת לוינסקי לחינוךMichal.beller@levinsky.ac.il
2פרופ' משה א' אפשטייןמכללת לוינסקי לחינוךmoshee@levinsky.ac.il
3פרופ' עירית קופפרברגמכללת לוינסקי לחינוךkupir@levinsky.ac.il
4פרופ' מריו מיקולינסרהמרכז הבינתחומיmario@idc.ac.il
5פרופ' לאה קסןאוניברסיטת בן גוריוןKacen@bgu.ac.il
6פרופ' מיכאל סופראוניברסיטת בר אילןSoferm1@biu.ac.il
7פרופ' צפורה מגןאוניברסיטת תל אביבmagen@post.tau.ac.il
8פרופ' חנה עזרמכללת לוינסקי לחינוךhezer@levinsky.ac.il
9פרופ' ליה לאורמכללת לוינסקי לחינוךliala@levinsky.ac.il
10פרופ' יוסי רענןמכללת לוינסקי לחינוךyoseph.raanan@levinsky.ac.il
11פרופ' רחל משיח-חיטיןמכללת לוינסקי לחינוךrachelmashiah@gmail.com
12פרופ' יצחק גילתמכללת לוינסקי לחינוךgilati@netvision.net.il
13פרופ' מרים מבורךמכללת לוינסקי לחינוךMiriam_mevorach@levinsky.ac.il
14פרופ' משה זורמןמכללת לוינסקי לחינוךMoshezorman52@gmail.com
15פרופ' אילנה אלקד-להמןמכללת לוינסקי לחינוךelkahal@levinsky.ac.il
16פרופ' רון זרחימכללת לוינסקי לחינוךron.zarchi@gmail.com
17פרופ' עמירה ערןמכללת לוינסקי לחינוךUeran98@inter.net.il
18פרופ' מיכל צלרמאירמכללת לוינסקי לחינוךmichalz@levinsky.ac.il
19פרופ' אילנה מרגוליןמכללת לוינסקי לחינוךmnirim@internet-zahav.net
20פרופ' יואל ינוןאוניברסיטת בר אילןyinony@biu.ac.il
21ד"ר יעל קמחימכללת לוינסקי לחינוךYael.kimhi@levinsky.ac.il
22ד"ר איתן אור נוימכללת לוינסקי לחינוךEitan.ornoy@levinsky.ac.il
23ד"ר קובי סצ'רדוטי – נציגת הסגל הבכירמכללת לוינסקי לחינוךcobisacerdoti@gmail.com
24ד"ר יעל קשתן – נציגת הסגל הזוטרמכללת לוינסקי לחינוךkyael@levinsky.ac.il
25פרופ' דורית פטקיןמכללת לוינסקי לחינוךdoritpa@levinsky.ac.il