ראשי תוכניות וחוגים

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה לחינוך

שםתפקיד
פרופ' דורית פטקיןדיקנית הפקולטה לחינוך
ד"ר תמי ראובניראש המחלקה להוראה
ראש היחידה להתפתחות מקצועית
ד"ר ליאת ביברמן-שלוראש החוג לחינוך
תוכניות תואר שני
ד"ר קלודי טלראש תוכנית התואר השני בחינוך בגיל הרך
ד"ר רבקה הלל-לביאןראש תוכנית התואר השני בחינוך מיוחד
ד"ר אוהד דודראש תוכנית התואר השני בהוראה ולמידה
ד"ר ליאת ביברמן שלוראש תוכנית  M.Teach לבית הספר העל-יסודי (מ"מ)
ד"ר ליאת ביברמן שלוראש תוכנית M.Teach לבית הספר היסודי
תוכניות תואר ראשון
ד"ר פנינת טלראש תוכנית ההכשרה והחוג לגיל הרך
ד"ר מירב צהר רוזןראש תוכנית ההכשרה והחוג לחינוך מיוחד
ד"ר אורית ברוזהראש תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי
ד"ר גליה סמוראש תוכנית ההכשרה לבית הספר העל-יסודי
תוכניות פיתוח מקצועי

ד"ר עינת ברכה

ד"ר מירי פוסטי

מרכזת ההתמחות (סטאז') והיחידה להתפתחות מקצועית
מרכזת השותפויות החינוכיות
ד"ר מירי פוסטיהכשרת חונכים ומלווים
ד"ר רחלי פלדליווי המורה החדש
ד"ר ענבל בכר-כץמרכזת היחידה למעורבות בקהילה

 

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה הרב-תחומית

תוארשם פרטישם משפחהחוג/תכנית
ד"רחוסניאלח'טיב שחאדהאמנות וערבית
ד"רשירירוזנברגאנגלית ואנגלית למטרות אקדמיות
ד"ריותםציפר ברגרביולוגיה וטבע
ד"ררויתגולדהברגאוגרפיה
ד"רעמריפזהיסטוריה
ד"רעינבארגמןחינוך לשוני – תואר שני
ד"רדולילוילשון
ד"ראורמרגליתמקרא ומחשבת ישראל
פרופ'שרההרשקוביץמתמטיקה
ד"ריעקבהסצ'רדוטיספרות עברית וספרות ילדים

 

ראשי מחלקות ותוכניות בפקולטה לחינוך מוזיקלי

שםתפקיד
ד"ר איתן אור-נוידיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי
ד"ר טל וייסראש תוכנית התואר הראשון בחינוך מוזיקלי
ד"ר אמירה ארליךראש תוכנית התואר השני בחינוך מוזיקלי
ד"ר אמירה ארליךמרכזת תוכנית התואר השני בחינוך מוזיקלי
ד"ר איתן אור-נויראש תוכנית התואר השני בטיפול במוזיקה  M.A.A.T
ד"ר ביאטריס ברראש תוכנית התנסות בהוראה בתוכנית התואר הראשון בחינוך מוזיקלי
צילה שורץ-מדינירכזת מיומנויות בתוכנית התואר ראשון בחינוך מוזיקלי
רחל קצירמרכזת תוכנית רון שולמית

 

ראשי בתי ספר ומרכזים נוספים

שםתפקיד
פרופ' יצחק גילתראש רשות המחקר, ההערכה והפיתוח
ד"ר דולי לויראש תוכנית מצוינות רג"ב (ראש גדול בהוראה)
ד"ר דניאלה מנזיןמנהלת קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך באילת
ד"ר הדס ולןדיקן הסטודנטים
ד"ר דגנית הופנברטלראש מרכז מית"ר לתמיכה וייעוץ רב-תחומי
נועה מנצ'למרכזת מנעד – מרכז אבחון מת"ל (מערכת תפקודי למידה)
ד"ר ענת כורםראש מרכז מהות לתקשורת משפחות-מערכת החינוך
ד"ר גילה רוסו-צימטראש המרכז לחקר הגיל הרך
שבי גובריןראש המרכז להוראה חדשנית ומיטבית
שבי גובריןראש היחידה לשילוב טכנולוגיות בהוראה במרכז להוראה חדשנית ומיטבית
ד"ר אורית איזנברגראש היחידה לסימולציות ולמידה ממקרים במרכז להוראה חדשנית ומיטבית
איתי ארגמןממונה תחום איכות ההוראה
משה אבלומנהל המכינה הקדם-אקדמית והמכינה הייעודית
מרכז לימודי תעודה ופיתוח מקצועי
שרי בר-אוןיו"ר ועד הסגל האקדמי