עורכת המרחב:
ד"ר לירון דושניק: liron.dushnik@levinsky.ac.il


מרחב זה מבקש להעניק במה לסוגיות עיוניות ופרקטיות הנוגעות למחקר האיכותני.

המחקר האיכותני מהווה "שם משפחה" לסוגות ולזרמים מחקריים אשר חולקים מאפיינים משותפים ומובחנים מהמחקר הכמותי וממסורות פוזיטיביסטיות. הוא מתחדש ומתרחב כל העת בהגותו ובאתגריו המעשיים ואף הולך ותופס מקום מרכזי במחקר החינוכי ובהכשרת המורים. זאת מתוך המחויבות למערכת יחסים קרובה ומכבדת ל"שדה" ולחיים בו, הרגישות לתנועה בין יחיד וקבוצה, פרט ומוסד, והחתירה להבין הקשרים ייחודיים ותהליכים מורכבים.

מטרתו של המרחב התעדכנות אקדמית ושיתוף בידע ובניסיון של מרצים במכללה, העוסקים במחקר האיכותני בהוראתם ובמחקריהם. הוא אף פונה אל סטודנטים המעוניינים להרחיב את שילוב המחקר האיכותני בלימודיהם האקדמיים ובחייהם המקצועיים כמורים. לפיכך ניתן למצוא בו על תחומי העניין של המרצים ופרי עטם כמו גם על כתבי עת וקהילות אקדמיות המוקדשים למחקר האיכותני.

 

ד"ר לירון דושניק
ד"ר עדית ליבנה
ד"ר ירדן ענב
ד"ר תחיה וינוגרד ג'אן
ד"ר עינב ארגמן

*בדף הבית של כל כתב עת ניתן להירשם ל " " Email Alerts ולקבל הודעה עם תקצירי המאמרים בגיליון החדש ועדכונים נוספים.

  • כתבי עת המוקדשים למחקר איכותני (כולל אפקט השפעה)

Qualitative Research (2.951)

https://journals.sagepub.com/home/qrj

International Journal of Qualitative Methods (1.387)

https://journals.sagepub.com/home/ijq

Qualitative Inquiry (1.207)

https://journals.sagepub.com/home/qix

  • כתבי עת נוספים ייעודיים לסוגות וזרמים במחקר האיכותני (למשל, Narrative Inquiry) או למחקר איכותני בתחום מסוים (למשל, International Journal of Qualitative Studies in Education או Qualitative Research in Psychology).

פרטים על תמיכה במחקרים של מרצי המכללה, ברשות המחקר, ההערכה והפיתוח של המכללה

https://mop.levinsky.ac.il/

הפורום למחקר איכותני, אוניברסיטת בר אילן.   *ניתן להירשם לפורום.

http://www.pele.org.il/

המרכז למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בן גוריון. *ניתן להירשם לאגרת מידע חודשית ((Newsteller

https://in.bgu.ac.il/icqm/Pages/about.aspx

קבוצות עניין במחקר האיכותני, מכון מופ"ת

http://new.mofet.macam.ac.il/rashut/interest/

פורום למחקר איכותני, רשת עמיתים בינלאומית שמרכזה בגרמניה

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/index

רשת עמיתים, ארגון חוקרי הסוציולוגיה האירופאיים

https://www.europeansociology.org/research-networks/rn20-qualitative-methods

מאגר חומרים וקישורים

https://qualpage.com/resources-intro/

מאגר סרטונים

https://www.ncrm.ac.uk/resources/video/