עורך המרחב ד"ר איתי הס: itayh@levinsky.ac.il


מרחב זה נועד לשמש במה לנושאים במחקר הכמותי, עיקרם סוגיות מתודולוגיות וסטטיסטיות. הפעילות ברשות המחקר, הערכה והפיתוח של המכללה מלמדת כי צרכיהם של חוקרים במוסדות המתמחים בהכשרת סטודנטים להוראה מתייחסים לארבעה תחומים עיקריים.

האחד, צורך ברענון הידע במחקר הכמותי ועדכונים בנוגע לשינויי אופני הצגתו בכתבי עת כיום. לדוגמה, המגמה בכתבי עת כיום לפיה אין להציג חישובי אלפא של קרונבך הנעשים על כלל השאלון אלא רק עבור סולמות השאלון.

השני, עדכונים ביחס לשיטות עיבוד חדשות וזמינות יותר לפרוצדורת סטטיסטיות 'מסורתיות'. למשל, חישובי מובהקות הפרש ממוצעים באמצעות פקודות סטטיסטיות באקסל ללא צורך בתוכנה ייעודית כ SPSS.

השלישי, הצורך בהכרת עיבודים וניתוחים שלא היו נהוגים בעבר וכיום כתבי עת דורשים אותם. כמו, חישובי גודל אפקט לצד בחינת מובהקות.

הרביעי, צורך בידע בתוכנות חדשות כמו ה JASP או אפשרויות חדשות בתוכנות וותיקות. למשל חישובי אינטראקציות בתוכנות ה SPSS אשר בגרסות הקודמות שלה לא ניתן היה לבצעם.

המידע שיוצג במרחב יוצג בעיקר באמצעות סרטוני דוגמה ומאמרי דוגמה.

מרחב זה לא יעסוק בייעוץ פרטני. אנשי סגל להם צורך בייעוץ פרטני אנא ראו באתר רשות המחקר כיצד ניתן לקבלו.

ד"ר איתי הס | itayh@levinsky.ac.il
מרצה בכיר בתארים הראשון והשני בחוג לחינוך מיוחד וחבר ברשות המחקר במכללת לוינסקי לחינוך. חוקר, כותב ומרצה בנושאים שונים הקשורים לאיכות חיים והכלה של ילדים ובגירים עם צרכים ייחודיים בכלל ועם ליקויי ראייה ועיוורון בפרט.

מחבר הספר הראשון בעברית העוסק במכלול היבטי התמיכה החינוכית- חברתית בילדים, סטודנטים ובגירים עם ליקויי ראייה ועיוורון –

הס, א' (2015). "לא חושך-לא אור": תלמידים וסטודנטים עם ליקויי ראייה ועיוורון בישראל. תל אביב: מכון מופ"ת.

פרסם למעלה מחמישים מאמרים, פרקים בספרים, תכניות לימוד והשתתף בכנסים רבים בארץ ובעולם העוסקים בליקויי ראייה ובחינוך המיוחד.


ד"ר שלומית שניצר מאירוביץ | slomit4@levinsky.ac.il

חוקרת בתחום הפסיכולוגיה וה – Educational neuroscience בקרב אוכלוסיות המשתייכות למסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד. מחקריה עוסקים בהשפעת אסטרטגיות הוראה שונות על ביצועים במטלות קוגניטיביות של אוכלוסיות במגוון גילאים ובמגוון לקויות ואטיולוגיות שונות המשתייכות למסגרת החינוך המיוחד. מחקריה בוחנים, בפרט, כיצד רמות שונות של עיבוד מידע משפיעות על יכולת הזכירה של החומר, על יכולת הכללתו ועל אופי הפעילות המוחית קורטיקלית. חלק ממחקריה עוסקים בתרומת לימודים גבוהים באקדמיה לאוכלוסיות מיוחדות ובאופן התפתחות האינטליגנציה במעגל החיים בקרב אינדיבידואלים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ככלל ובעלי תסמונת דאון בפרט. מפרסמת בכתבי עת מובילים בעולם כגון: Research in Developmental Disability, Acta Psychopathologica וכן ב – PLoS ONE. מרצה לקורסי מתודולוגיה ושיטות מחקר וסטטיסטיקה ובעלת עסק עצמאי העוסק בייעוץ סטטיסטי לצורכי מחקר.

תקצירי שלושה מאמרים
הס, א' (2011). השתלבות בוגרי התוכנית הדמוקרטית במערכת החינוך בכלל ובחינוך הדמוקרטי בפרט והקשרה למאפייני תוכנית ההכשרה ולמאפיינים אישיים. דפים, 51, 84-104.

התקציר
מאמר זה תיאר מחקר שבחן את השתלבות בוגרי התוכנית להכשרת מורים לחינוך הדמוקרטי בישראל. 81 בוגרים השיבו לשאלונים שעסקו בהשתלבותם בהוראה ובתרומת התוכנית הדמוקרטית לעבודתם. ל 21 מהבוגרים נערכו גם ראיונות פתוחים בנושא. ממצאי המחקר העיקריים העלו כי חלק גדול – 01% מהבוגרים – השתלבו בעבודת הוראה ורובם בבתי ספר דמוקרטיים או בבתי ספר להם ליווי של המכון הדמוקרטי (יסודי ותיכון). לא נמצאו קשרים בין ההשתלבות בהוראה או בהוראה בבתי ספר דמוקרטיים לבין מגדרו של הנבדק, המחזור בו למד או המסלול בו התמחה. מרבית הנבדקים העריכו את התוכנית הדמוקרטית כהתנסות שתרמה להצלחת השתלבותם בחיי העבודה וליישום עקרונות של החינוך הדמוקרטי בעבודתם

 

Hess, I., & Zamir, S. (2016). Principals and Inclusion: The Correlation between Attitudes of Principals’ and Teachers’ towards Inclusion of Pupils with Special Needs. Journal of the American Academy of Special Education Professionals. Article 12.
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/jaasep-winter-2016/principals-and-teachers-attitudes-towards-inclusion-in-israel/index.html

 

Abstract
The main goal of this study was to determine whether, in schools that practice inclusion, there is a correlation between the attitudes of school principals and teachers in their schools, towards inclusion of student with special needs. For this purpose, 38 schools were sampled in each of which the school principal and five teachers who work with students from the school’s inclusion program – were to respond to questionnaires about their attitudes towards inclusion. A total of 38 school principals and 195 teachers participated in this study. In addition, the principals were asked to describe their management styles concerning the inclusion of students with special needs. The teachers also completed questionnaires about the school climate. The main findings indicated that principals’ positive attitudes towards inclusion were associated with teachers’ positive attitudes. In addition, a correlation was found between styles of management that support inclusion (such as support for changes to adapt the school for inclusion) and teachers’ perceptions of a positive school climate.

 

Hess, I. (2019). CIL-Cycle of Internalization' program for the Empowerment of students with visual impairments. Journal of Practice Teaching and Learning, 16(3). https://journals.whitingbirch.net/index.php/JPTS/article/view/1135

Abstract
The paper describes the participation of students with visual impairments (VI) and blindness in the ‘Cycle of Internalized Learning ‘ (CIL) program, and reports on the follow along study that accompanied the program. The CIL is a teaching program based on a constructivist approach that focus on learning based on authentic and relevant issues conducted in-group interactions. The research question w as- will participants’ reports following CIL specially design program indicate a process of empowerment? The study used qualitative methodology highlighting participants’ own voices. The research tool was the students’ personal logbooks. Nine students with VI and blindness, aged 24-35, studying in universities and colleges in Israel participated voluntarily in 14 meetings of 4 hours each during the semester. Analysis of students’ logbooks revealed that the program influenced both social and personal dimensions in students’ life, enhancing their social coping competences. The findings of this study demonstrate the potential benefit of this program for more learners, with or without disabilities.

 


Lifshitz, H., Verkuilen, J., & Shnitzer-Meirovich, S., Altman, C (2018). Crystallized and fluid intelligence of university students with intellectual disability who are fully integrated versus those who studied in adapted enrichment courses. PLoS ONE 13(4), 1-23.

Abstract

Background

Inclusion of people with intellectual disability (ID) in higher postsecondary academic education is on the rise. However, there are no scientific criteria for determining the eligibility for full inclusion of students with ID in university courses. This study focuses on two models of academic inclusion for students with ID: (a) separate adapted enrichment model: students with ID study in separate enrichment courses adapted to their level; (b) full inclusion model: students with ID are included in undergraduate courses, receive academic credits and are expected to accumulate the amount of credits for a B.A.

Aim

(a) To examine whether crystallized and fluid intelligence and cognitive tests can serve as screening tests for determining the appropriate placement of students with ID for the adapted enrichment model versus the full inclusion model. (b) To examine the attitudes towards the program of students with ID in the inclusion model.

Method/Procedure

The sample included 31 adults with ID: students with ID who were fully included (N = 10) and students with ID who participated in the adapted enrichment model (N = 21). Crystallized and fluid intelligence were examined (WAIS-III, Wechsler, 1997) and Hebrew abstract verbal tests (Glanz, 1989). Semi-structured interviews were conducted in order to examine the attitudes of students in the inclusion model towards the program.

Outcomes and results

The ANOVAs indicate that the most prominent difference between the groups was in vocabulary, knowledge and working memory. ROC analysis, a fundamental tool for diagnostic test evaluation, was used to determine the students' eligibility for appropriate placement in the two models. Seven tests distinguished between the groups in terms of sensitivity and specificity. The interviews were analyzed according to three phases.

Conclusions/Implications

The results indicate that students with ID are able to participate in undergraduate courses and achieve academic goals. The general IQ and idioms test seem to be best determiners for appropriate placement of students with ID to one of the two models. The included students with ID are motivated and self-determined in continuing in the program.


Shnitzer-Meirovich, S., Lifshitz, H., & Mashal, N. (2018). Enhancing the comprehension of visual metaphors in individuals with intellectual disability with or without down syndrome. Research in Developmental Disabilities, 74, 113-123

Abstract

This study is the first to investigate the effectiveness of deep and shallow intervention programs in the acquisition of visual metaphor comprehension in individuals with non-specific intellectual disability (NSID; aged 15–59, N=53) or Down syndrome (DS; aged 15–52, N=50). The deep intervention program was based on dynamic assessment model for enhancing analogical thinking. The shallow intervention program involves memorizing a metaphorical relationship between pairs of pictures. Visual metaphor comprehension was measured by the construction of a metaphorical connection between pairs of pictures. The results indicated that both etiology groups exhibited poor understanding of visual metaphors before the intervention. A significant improvement was observed in both interventions and both etiology groups, with greater improvement among individuals who underwent the deep processing. Moreover, the latter procedure led to greater generalization ability. The results also indicated that vocabulary contributed significantly to understanding unstudied metaphors and that participants with poorer linguistic abilities exhibited greater improvement in their metaphorical thinking. Thus, individuals with ID with or without DS are able to recruit the higher-order cognitive abilities required for visual metaphor comprehension.


Shnitzer-Meairovich, S., Lifshitz, H., & Mashal, N. (2017). Comprehension of verbal and visual metaphors among individuals with intellectual disability with and without down syndrome. Education and Training in Autism and Development Disabilities. Advance on-line publication.

Abstract

Studies examining the visual and verbal metaphorical comprehension of individuals with non-specific intellectual disability (NSID) are remarkably scarce; to date only one case study  examined comprehension of metaphors in an individual with Down syndrome (DS). The current study explored both the understanding of conventional and novel metaphors and the comprehension of visual metaphors in individuals with NSID (aged 15–59, N = 53) and individuals with DS (aged 15–52, N 50). Both etiology groups showed poor understanding of verbal and visual metaphor comprehension with worse performance on the visual task. However, the comprehension of novel metaphors was significantly higher than the comprehension of conventional ones, in both groups. As expected, individuals with DS understood fewer conventional metaphors than individuals with NSID, probably due to the linguistic deficiency characterizing individuals with DS. These findings were explained in light of the delay in linguistic ability that characterizes individuals with DS as well as the gradual expansion of their mental lexicon with increasing age.

 

קידוד השאלונים והקלדתם לאקסל

סרטון הדרכה להקלדת נתונים, קידוד השאלון והכנת קובץ אקסל – עבור מחקר בו השאלונים מולאו באופן ידני


קידוד שאלונים מקוונים והעברתם לאקסל

סרטון  הדרכה כנ"ל עבור שאלונים שמולאו באופן מקוון


צעדים ראשונים לעבודה עם אקסל


שימוש באקסל לניתוח נתונים כמותי (סטטיסטי)

הכרת ה SPSS וכתיבת סעיף הדגימה בפרק השיטה


שימוש ב SPSS לבדיקת מהימנות וכתיבת סעיף כלי המחקר בפרק השיטה


שימוש ב SPSS לסטטיסטיקה תיאורית וכתיבת החלק הראשון של פרק הממצאים


שימוש ב SPSS לבדיקת השערות מבחן T ומדד קשר וכתיבת החלק השני של פרק הממצאים


ניתוח שונות חד גורמי ניתוחי המשך והשוואות מתוכננות