30.12.2018
יום ראשון

שבוע התנסות בהוראה (שנה א'-ג' והכשרת אקדמאים להוראה)

אוכלוסיית היעד: סטודנטים וחברי סגל
30.12.2018 בשעה
30.12.2018
יום ראשון
13:30-10:00
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה 30.12.2018

  חדר: 424 באחריות פרופ' רון זרחי
30.12.2018 בשעה 13:30-10:00