01.11.2018
יום חמישי

בין קודש לחול - תערוכה זוגית

בין קודש לחול סמירה והבי, חני כהן זדה 20.12.2018-1.11-2018  שיח גלריה ב- 17.12.2018 בשעה 18:00 באולם ד תערוכה זוגית של שתי אומניות המייצגות שני מגזרים בישראל – הדרוזי והיהודי. כל אומנית יוצרת בטכניקה שונה, סמירה צלמת וחני ציירת.
01.11.2018 בשעה
04.12.2018
יום שלישי
14:00-08:00
קמפוס תל אביב

הטמעת טכנולוגיה בהוראה בחינוך המיוחד - בוטל

אוכלוסיית היעד: שנה א' בתוכנית לחינוך מיוחד, בתוכנית חמ"ד ובתוכנית המשלבת חינוך לבית הספר היסודי והעל יסודי. חדר: אודיטוריום + 4 כיתות באחריות ד"ר אורלי הבל
04.12.2018 בשעה 14:00-08:00
04.12.2018
יום שלישי
17:00-08:30

יום עיון ביד ושם 4.12.2018

אוכלוסיית היעד: שנה ב' בתוכנית הגיל הרך ובתוכנית חמ"ד יתקיים ביד ושם באחריות ד"ר פנינת טל
04.12.2018 בשעה 17:00-08:30