צור קשר

צור קשר

טלפונים ואימיילים חשובים

 

טלפון

דוא"ל

פקס.

מודיעין

03-6902444

info@levinsky.ac.il

מרכז ייעוץ והרשמה

03-6901690

info@levinsky.ac.il

מדור שכר לימוד

03-6901660

gizbarut@levinsky.ac.il

03-6901629

מינהל סטודנטים

03-6902499

office@levinsky.ac.il

03-6901628

אגודת הסטודנטים

03-6902455

aguda@levinsky.ac.il

03-6901693

דקאנט הסטודנטים

03-6902424

dean@levinsky.ac.il

03-6901697

מית"ר - מרכז תמיכה לסטודנט

03-6901509

mll@levinsky.ac.il

מנעד – מרכז אבחון מת"ל

03-6901634

minad@levinsky.ac.il

03-6901634

מעורבות חברתית

03-6902440

islc@levinsky.ac.il

דוא"ל בוגרים

alumni@levinsky.ac.il

כינוסים ואירועים

03-6902405

logistic@levinsky.ac.il

מכללון - דורון ספרים

6993640

פקולטה לחינוך

03-6901537

education@levinsky.ac.il

03-6901628

פקולטה רב-תחומית

03-6901667

multidi@levinsky.ac.il

03-6901667

פקולטה לחינוך מוסיקלי

03-6901540

03-6902470

musiced@levinsky.ac.il

03-6901540

03-6902470

בית הספר ללימודי המשך

03-6902482

03-6902483

continuinged@levinsky.ac.il

03-6902493

בית הספר הבינ"ל לתלמידים מחו"ל

03-6901691

internationalschool@levinsky.ac.il

הסבת אקדמאים להוראה

03-6901624

hasavot@levinsky.ac.il

סטאז'

03-6901619

staj@levinsky.ac.il

קמפוס אילת

08-6340832

eilat@levinsky.ac.il

08-6370918

מכינה קדם אקדמית

03-6901625

mechina@levinsky.ac.il

03-6901625

פרויקט מצויינות - רג"ב

03-6902489

Excellence@levinsky.ac.il

 

תמיכת מחשוב

03-6902473

פנייה למרכז התמיכה

למידה מרחוק Moodle

03-6901671

 

המרכז להוראה מיטבית וחדשנית

 

ciet@levinsky.ac.il

03-6901560

מעבדות למדעים

03-6902469

lab@levinsky.ac.il

03-6902452

ספרייה מרכזית

03-6902488

library@levinsky.ac.il

03-6901528

ספריית המוזיקה

03-6902457

music@levinsky.ac.il

03-6901505

רשות המחקר

03-6902422

research@levinsky.ac.il

03-6902495

מרכז לפסיכולוגיה וישומיה

psychology@levinsky.ac.il

מרכז לוין קיפניס

03-6902456

kipnis@levinsky.ac.il

מערכת חדרים ומבחנים

03-6901627

rooms@levinsky.ac.il

03-6902480

אחזקה

03-6902498

לפתיחת קריאה לחצו כאן

03-6901523

שמירה וביטחון

03-6901606

security@levinsky.ac.il

03-6901606

לשכת הנשיאה

03-6902403

president@levinsky.ac.il

03-6901654

לשכת הרקטור

03-6902404

rector@levinsky.ac.il

03-6901654

לשכת המנכ"ל

03-6902404

ceo@levinsky.ac.il

03-6901654

מזכירות אקדמית

03-6901688

academic@levinsky.ac.il

יו"ר דירקטוריון

03-6902403

nevoazriel@gmail.com

03-6901654

משאבי אנוש

03-6901500

hr@levinsky.ac.il

שיווק ויחסי ציבור

03-6901650

marketing@levinsky.ac.il

03-6901650

מערכות מידע

03-6902415

levinsupp@levinsky.ac.il

03-6902415

רישום מקוון