נגישות

נגישות

נגישות

רכזת הנגישות הפיזית:

גלית שרב-סולן, 03-6902401
galit_sh@levinsky.ac.il

רכזת נגישות השרות:

ד"ר רותי רון, 03-6901509
ruthr@levinsky.ac.il
 
מכללת לוינסקי לחינוך רואה עצמה מחויבת לתת מענה לצרכים של כל הבאים בשעריה ולאפשר שוויון הזדמנויות על מנת שמבקרי המכללה יוכלו להגיע למיצוי יכולותיהם.
המכללה מאמינה בשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה – בשוויון, בכבוד, בזכות, בבטחה ובעצמאות מרבית.


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, שנחקק בשנת 1998, הקמת הגוף האחראי על הטמעתו ואכיפתו, וכן הקצאת משאבים כספיים על-ידי המוסד לביטוח לאומי לצורך הנגשת מוסדות אקדמיים, עודדו סטודנטים עם מוגבלויות לממש את יכולותיהם בלימודים אקדמיים.


בשנה האחרונה השקיעה המכללה משאבים רבים במטרה לאפשר לסטודנטים ולכלל באי המכללה נגישות נוחה והתנהלות תקינה ברחבי הקמפוס.
להלן התחומים בהם ערכה המכללה הנגשה:

ניתן להעזר במפות המבנה המופיעות ליד שמות התחומים

 

 

בפורמט PPT בציון המילים ראה מפה

ראה מפה

---

הגעה לקמפוס בתחבורה ציבורית

 

 

---

הסדרי חנייה במכללה

 

 

---

הסדרי כניסה לקמפוס

ראה מפה

---

התנהלות ברחבי הקמפוס

 

 

---

הנגשה ביחידות השונות :

 

 

---

 • מרכז ייעוץ והרשמה

ראה מפה

 • מינהל הסטודנטים

ראה מפה

 • הספרייה המרכזית, ספריית המוזיקה ומרכז לוין קיפניס

ראה מפה

 • כניסה לאודיטוריום

ראה מפה

 • קפיטריה

ראה מפה


במכללה מספר מרכזים העוסקים בנגישות:

לשכת הדקאנט לרווחת הסטודנטים
דיקנית הסטודנטים: גב' רות שכטר
מתאמת הלשכה: גב' עליזה אורפז
טלפון 03-6902424, פקס 03-6901697
דוא"ל dean@levinsky.ac.il.
לשכת הדקאנט ממוקמת בקומת הכניסה בחדר 120א.
ראה מפה

ראה מפה

לאיתור המיקום המדויק של הלשכה

תחומי האחריות של לשכת הדקאנט:
 • טיפול בפרט בתחום האקדמי
 • טיפול בפרט בתחום הכללי
 • טיפול בפרט בתחום האישי
 • טיפול בפרט בתחום המנהלי
 • קשר עם אגודת הסטודנטים

פרטים נוספים בעמוד דקאנית הסטודנטים >>

מרכז מית"ר לתמיכה בסטודנטים עם צרכים מיוחדים
ראש המרכז: ד"ר דגנית הופנברטל
מתאמת המשרד: גב' איריס סופר
טלפון 03-6901509,
דוא"ל mll@levinsky.ac.il
מרכז מית"ר ממוקם בקומה השנייה בחדרים 200א, 203, 204.
ניתן להגיע אל המרכז באמצעות מדרגות עם מאחזי יד, או באמצעות המעלית המערבית.
ראה מפה

ראה מפה

לאיתור המיקום המדויק של המרכז


סיוע הניתן במית"ר
 • התאמות בנושא נגישות השירות
 • ביצוע התאמות בדרכי למידה והיבחנות
 • הדרכה וייעוץ אישי
 • סדנאות בנושא אסטרטגיות למידה
 • חונכות אישית
 • שיבוץ בקורסים מותאמים בלשון עברית ובאנגלית
 • חדר לימוד והסבה לסטודנטים המוכרים על ידי המרכז


פרטים נוספים בעמוד המרכז >>
*המוסד לביטוח לאומי סייע במימון הקמת מרכז מית"ר.


 מנעד – מרכז אבחון מת"ל
ראש המרכז: גב' דורית לחמן
מתאמת המשרד: גב' איריס סופר
טלפקס 03-6901634
דוא"ל minad@levinsky.ac.il.
>>ניתן להשאיר הודעה קולית או לשלוח הודעת דוא"ל עם פרטים לחזרה.
משרד מנעד ממוקם בקומה השנייה בחדר 200א.
ניתן להגיע אל המרכז באמצעות מדרגות עם מאחזי יד, או באמצעות המעלית המערבית.
ראה מפה

ראה מפה

לאיתור המיקום המדויק של המרכז


חדרי האבחון של המרכז ממוקמים בקומה הרביעית בחדר 432.
ניתן להגיע אל המרכז באמצעות מדרגות עם מאחזי יד, או באמצעות המעלית המערבית והמעלית המזרחית.
ראה מפה

ראה מפה

לאיתור המיקום המדויק של חדרי האבחון

המרכז מיועד:
לסטודנטים הזקוקים להתאמות בתנאי היבחנות במבחנים במהלך לימודיהם האקדמיים.
ללומדים הזקוקים להתאמות של הבחינה הפסיכומטרית.
לסטודנטים במכינות אקדמיות.
פרטים נוספים בעמוד המרכז >>


שאלות, בקשות והצעות בנושא נגישות ניתן להפנות אל רכזות הנגישות.

זכות קדימה במעלית

רמפה

מדרגות נגישות

 
 

 
רישום מקוון