מועדי הגשת מועמדות לקידום – תשפ"ג

מיום חמישי, 1 בדצמבר 2022 (ז' בכסלו תשפ"ג) עד יום חמישי, 15 בדצמבר 2022 (כ"א בכסלו תשפ"ג)
מיום חמישי, 2 במרס 2023 (ט' באדר תשפ"ג) עד יום חמישי, 16 במרס 2023 (כ"ג באדר תשפ"ג)
מיום ראשון, 30 באפריל 2023 (ט' באייר תשפ"ג) עד יום חמישי, 11 במאי 2023 (כ' באייר תשפ"ג)

שימו לב!
1. הגשת מועמדות לקידום מותנית במפגש עם יו"ר הוועדה, פרופ' יעקבה סצ'רדוטי.
2. פניות שיוגשו לפני המועד הנקוב או אחרי ולא יתקבלו.
3. את התלקיט יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: d.kidum@l-w.ac.il

דרגות הקידום

  • מרצה במסלול המחקרי
  • מרצה במסלול המקביל (יוצר / מקצועי)
  • מרצה בכיר במסלול המחקרי
  • מרצה בכיר במסלול המקביל (יוצר / מקצועי)

הרכב ועדת קידום

פרופ' יעקבה סצ'רדוטי – יו"ר
פרופ' יוסי רענן
פרופ' איציק גילת
פרופ' טלי נחליאלי
ד"ר אמירה ארליך
ד"ר רבקה הלל-לביאן
ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה
ד"ר ליאת ביברמן-שלו
ד"ר אורית ברוזה

 

מזכירת הוועדה: שרון רוב
טל': 03-6902403
דוא"ל: d.kidum@l-w.ac.il