מועד הגשה תלקיט קידום – תשע"ח

מועד אחרון למסירת התלקיט: יום א' ה' בשבט תשע"ח, 21 בינואר 2018
מועד נוסף להגשת תלקיט לקידום במסלול פנימי (ללא שכר) לשנה"ל תשע"ח – 3 בספטמבר 2017 , יום א' י"ב באלול תשע"ז

ייעוץ לקראת הגשת תקליט

פרופ' חנה עזר
פרופ' יצחק גילת
חדר 417
בתיאום מראש
טלפון 03-6902403

הרכב ועדת קידום 

בוועדה 7 חברים: 4 פרופסורים נציגי המועצה האקדמית העליונה ו-3 חברי סגל בדרגת מרצה בכיר (בתחומי התמחות שונים) שנבחרו על ידי ועד הסגל האקדמי:
פרופ' רחל חיטין-משיח – יו"ר (* בסמסטר הראשון תכהן בתפקיד פרופ' חנה עזר)
פרופ' יוסי רענן
פרופ' מירי ברוך
פרופ' ליה לאור
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
ד"ר נורית חמו
ד"ר רוחמה אלבג
מזכירת הוועדה: שרון רוב – 03-6902403