מועדי הגשת מועמדות לקידום – תשפ"ב

מיום שלישי 30 בנובמבר 2021, כ"ו בכסלו תשפ"ב עד יום שלישי 14 בדצמבר 2021, י' בטבת תשפ"ב
מיום ראשון 13 בפברואר 2022, י"ב באדר א תשפ"ב עד יום ראשון 27 בפברואר 2022, כ"ו באדר א תשפ"ב

שימו לב!
1.
פניות שיוגשו לפני המועד הנקוב או אחריו – לא יתקבלו!
2.
הגשת מועמדות לקידום מותנית בהשתתפות בסדנה לקראת הגשת מועמדות לקידום.

דרגות הקידום

  • מרצה
  • מרצה נלווה
  • מרצה בכיר
  • מרצה בכיר נלווה

סדנה לקראת הגשת מועמדות לקידום
כמוסד אקדמי להכשרת מורים המכללה מעודדת ומטפחת עשייה אקדמית של חברי הסגל
הכוללת פרסומים אקדמיים, פיתוח יוזמות חינוכיות ופיתוח חומרי למידה, ומקדמת חברי סגל
בדרגות הקידום על פי קריטריונים אקדמיים ומקצועיים.

לאור גישה זו, ועדת המינויים המוסדית עורכת סדנה לקראת הגשת מועמדות לקידום.
הסדנה פתוחה בפני כל חברי הסגל האקדמי במועדים האלה:
יום שני 15.11.2021 בשעות 16:00-14:00 בחדר 118
יום חמישי 3.2.2022 בשעות 12:00-10:00 בחדר 118

הרכב ועדת קידום

פרופ' דורית פטקין – יו"ר
פרופ' יוסי רענן
פרופ' ליה לאור
פרופ' איציק גילת
פרופ' יעקובה סצ'רדוטי
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר ליאת ביברמן שלו
ד"ר חוסני אלח'טיב שחאדה

 

מזכירת הוועדה: שרון רוב – 03-6902403
דוא"ל: d.kidum@levinsky.ac.il