מועדי הגשת מועמדות לקידום – תשפ"א

מיום א' 11 באוקטובר 2020, כ"ג בתשרי תשפ"א עד יום א' 8 בנובמבר 2020, כ"א בחשוון תשפ"א
מיום א' 28 בפברואר 2021, ט"ז באדר תשפ"א עד יום ו' 26 במרץ 2021, י"ג בניסן תשפ"א

שימו לב!
1. פניות שיוגשו לפני המועד הנקוב או לאחריו – לא יתקבלו!
2. הגשת מועמדות לקידום מותנית בהשתתפות בסדנה לקראת הגשת מועמדות לקידום.

דרגות הקידום

  • מרצה
  • מרצה נלווה
  • מרצה בכיר
  • מרצה בכיר נלווה

סדנה לקראת הגשת מועמדות לקידום

כמוסד אקדמי להכשרת מורים המכללה מעודדת ומטפחת עשייה אקדמית של חברי הסגל הכוללת פרסומים אקדמיים, פיתוח יוזמות חינוכיות ופיתוח חומרי למידה, ומקדמת חברי סגל בדרגות הקידום על פי קריטריונים אקדמיים ומקצועיים.
לאור גישה זו, ועדת המינויים המוסדית עורכת סדנה לקראת הגשת מועמדות לקידום. הסדנה פתוחה בפני כל חברי הסגל האקדמי במועדים האלה:

יום א' 6.9.2020 בשעות 12:00 – 14:00 (בזום)
יום ה'  10.9.2020 בשעות 15:00 – 17:00 (בזום)

יום א' 7.2.2021 בשעות 12:00 – 14:00 (בזום)
יום ד' 10.2.2021 בשעות 16:00 – 18:00 (בזום)

 

הגשת מועמדות לקידום מותנית בהשתתפות בסדנה.

ההרשמה לסדנאות ספטמבר תיפתח ב-23.8.2020. להרשמה החל מהמועד הנקוב לחצו כאן >>
ההרשמה לסדנאות פברואר תיפתח ב-24.1.2021. להרשמה החל מהמועד הנקוב לחצו כאן >>

ייעוץ לקראת הגשת מועמדות לקידום

פרופ' רחל חיטין-משיח

חדר 334
בתיאום מראש
טלפון 03-6902453; 052-2221247

הרכב ועדת קידום 

בוועדה 9 חברים: 5 נציגי המועצה האקדמית העליונה ו-4 חברי סגל בכירים מתחומי התמחות שונים:
פרופ' רחל חיטין-משיח – יו"ר
פרופ' יצחק גילת
פרופ' ליה לאור
פרופ' דורית פטקין
פרופ' יוסי רענן
פרופ' יעקבה סצ'רדוטי
ד"ר איתן אור-נוי
ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה
ד"ר ליאת ביברמן שלו

מזכירת הוועדה: שרון רוב – 03-6902403
מייל: d.kidum@levinsky.ac.il