הלוואות המותנות / המלגות ממשרד החינוך וממפעל הפיס

בשל מדיניות מתן הלוואות מותנות מועדפות לסטודנטים המתכשרים להוראת מקצועות נדרשים בהם קיים מחסור במורים , ולסטודנטים הלומדים בתוכניות הייחודיות, יוקצו הלוואות מותנות לסטודנטים שאינם כלולים בקבוצות אלה רק אם יוותר תקציב בתקנה. מספר ההלוואות המותנות וגובהן, נקבע לפי סוג ההלוואה המותנית ובהתאם למסגרת התקציבית בתקנה.

(למען הסר ספק: בשל מגבלות תקציב אין באמור בחוזר זה משום התחייבות למתן הלוואה מועדפת, או רגילה לזכאים.)

ככלל, אין חובה לקחת מלגת פיס, אולם נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית.

התוכניתהלוואות מותנות לסטודנטים  חדשים (₪)מספר מקסימלי של הלוואותתנאי החזר ההלוואותמלגות מפעל הפיס (₪)תנאי המלגה של מפעל הפיס
תואר ראשון בחינוך למקצועות מועדפיםאנגלית – יסודי / רב-גילי5,8003

הלוואה צמודות מדד +3%, עד 40 תשלומים כל הלוואה.

(מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).

מחייבת שנתיים עבודה בהיקף 2/3 משרה לכל שנת הלוואה מותנית

הלוואה צמודות מדד +3%, עד 40 תשלומים כל הלוואה.

(מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית).

מחייבת שנת עבודה בהיקף 2/3 משרה לכל שנת הלוואה מותנית.

 

בכל מקרה לפי קביעת משרד החינוך

 

 

5,000/10,000

זכאות להלוואה מותנית של משרד החינוך

 

מעורבות חברתית במהלך השנה שקיבל את המלגה:

40 שעות בשנה – תמורת מלגה בסך 5000 ₪

80 שעות בשנה – תמורת מלגה בסך 10,000 ₪

 

 

מתמטיקה– יסודי / על יסודי5,80035,000/10,000
רק לעל-יסודי
לשון–על יסודי5,80035,000/10,000
ביולוגיה–על יסודי5,8003
טבע– יסודי5,8003
הסבת אקדמאים להוראה למקצועות נדרשיםמתמטיקה5,80015,000/10,000
אנגלית5,80015,000/10,000
מדעים: ביולוגיה5,80015,000/10,000
לשון5,80015,000/10,000
מוזיקה5,80015,000/10,000
רק לעל-יסודי
תנ"ך ותרבות ישראלית5,8001
תואר שני M.Teach8,00025,000
קרן טראמפ (תוכנית דלתא)8,00015,000
הסבת אקדמאים בשיתוף רשויותמתמטיקה5,80015,000/10,000
אנגלית15,000/10,000
לשון15,000/10,000

 

תנאים לקבלת ההלוואות המותנות ממשרד החינוך

תואר ראשון בחינוך למקצועות מועדפים

 • המתכשרים להוראה בבי"ס היסודי ציון משולב (כולל פסיכומטרי) 540 ומעלה
 • המתכשרים להוראה במסלולים העל יסודי והרב גילאי ציון משולב (כולל פסיכומטרי) 550 ומעלה
 • היקף של 24 ש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה בכל אחת מהשנים ב, ג.

 

תואר שני M.Teach

הזכאות‏ להלוואה ‏המותנית ‏המועדפת ‏היא ‏לסטודנטים‏ העומדים‏ במלוא ‏תנאי‏ הקבלה ‏ובכלל ‏זה‏ מבחן‏ יע"ל‏ ומבחן‏ כניסה ‏בשפה‏ הערבית,‏ המתכשרים ‏להוראה‏ במקצוע ‏מועדף ‏מהרשימה ‏שלהלן: ‏מתמטיקה, ‏מדעי ‏המחשב, ‏מדעים, ‏כימיה,‏ פיסיקה, ‏ביולוגיה, ‏אנגלית, ‏לשון ‏עברית.‏ למגזר ‏הממלכתי ‏הכללי ‏בלבד: ‏מקרא/תנ"ך, ‏מחשבת ‏ישראל ‏ותרבות ‏ישראל,‏ תושב"ע.

עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת תינתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים בסעיף זה.

 • זכאים סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם הוא 15 ש"ש ומעלה לשנה.
 • סטודנטים הלומדים לימודי השלמה, כתנאי לקבלתם לתוכנית, אינם זכאים למערך המסייע, עד להשלמת חובותיהם, וקבלתם לתוכנית התואר השני.
 • מספר ההלוואות המותנות לתוכנית מותנה במסגרת התקציב בתקנה.

 

הסבת אקדמאים להוראה למקצועות מועדפים

(כולל: קרן טראמפ-תוכנית דלתא, הסבת אקדמאים בשיתוף רשויות)

 • ממוצע הציונים בתואר האקדמי – 80 ומעלה.
 • עדיפות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת תינתן לבעלי תואר אקדמי בתחום ההתמחות להוראה.
 • היקף לימודים של 15 ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה

 

מקבל ההלוואה המותנית חייב בתמורתה, כלהלן:

 • הלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר.
 • סטודנט המקבל הלוואה מותנית יחתום על שטר התחייבות לבנק.
 • ההלוואה המותנית תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מספר שנים ובהיקף שמפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק.
 • אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.
 • אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה המותנית למענק, ההלוואה תוגש לפירעון כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו הוא חתם.
 • אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הכתוב בשטר ההתחייבות קובע.
 • ההלוואה המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.

לחוזר המערך המסייע המלא ולתנאים המלאים לשנת תש"ף (אוקטובר 2019) לחץ כאן

לפרטים על המערך המסייע או על מלגות מטעם משרד החינוך לשנת תשע"ט לחץ כאן