הלוואות המותנות / המלגות ממשרד החינוך וממפעל הפיס

בשל מדיניות מתן הלוואות מותנות מועדפות לסטודנטים המתכשרים להוראת מקצועות נדרשים בהם קיים מחסור במורים , ולסטודנטים הלומדים בתוכניות הייחודיות, יוקצו הלוואות מותנות לסטודנטים שאינם כלולים בקבוצות אלה רק אם יוותר תקציב בתקנה. מספר ההלוואות המותנות וגובהן, נקבע לפי סוג ההלוואה המותנית ובהתאם למסגרת התקציבית בתקנה.

(למען הסר ספק: בשל מגבלות תקציב אין באמור בחוזר זה משום התחייבות למתן הלוואה מועדפת, או רגילה לזכאים.)

ככלל, אין חובה לקחת מלגת פיס, אולם נטילת מלגת פיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית.

 

התוכנית

הלוואה מותנית לסטודנטים (₪)

חדשים         קיימים

מספר מקסימלי של הלוואותתנאי הפיכת ההלוואה למענקמלגות מפעל הפיס (₪)תנאי המלגה של מפעל הפיס

תואר ראשון בחינוך B.Ed.

לעומדים בתנאי קבלה של משרד החינוך

 

מצוינות רג"ב

הערה: לימודים בהיקף 24 ש"ש לפחות בכל אחת מהשנים א-ג

5,8005,8003סיום לימודים, עיסוק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל שבפיקוח משרד החינוך

5000 ₪

 

או

 

10,000 ₪

זכאות להלוואה מותנית של משרד החינוך

 

עמידה בתנאי סף של מפעל הפיס בתחום ההתמחות

 

מעורבות חברתית במהלך השנה שקיבל את המלגה:

40 שעות בשנה – תמורת מלגה בסך 5000 ₪

80 שעות בשנה – תמורת מלגה בסך 10,000 ₪

 

 

מקצועות מועדפים:

אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, עברית-שפה ואוריינות, ביולוגיה, טבע, מוזיקה וגאוגרפיה

הערה: לימודים בהיקף 24 ש"ש לפחות בכל אחת מהשנים א-ג

5,8005,8003

חינוך לבית ספר יסודי

שנה א'

הערה: לימודים בהיקף 24 ש"ש לפחות בכל אחת מהשנים א-ג

הסבת אקדמאים

לבעלי ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון

מקצועות מועדפים:

אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, עברית-שפה ואוריינות, ביולוגיה, טבע, מוזיקה וגאוגרפיה

הערה: לימודים בהיקף 15 ש"ש לפחות

קדימות לבעלי תואר אקדמי בתחום התמחות

5,8001

תוכנית דלתא

"מהי-טק להוראה"

הערה: לימודים בהיקף 15 ש"ש לפחות

11,50011,5001

תוכניות מיוחדות:

תכנית בשיתוף רשויות

הערה: לימודים בהיקף 15 ש"ש לפחות

תינתן קדימות לבעלי תואר בתחום ההתמחות להוראה

5,8001

M.Teach

לבעלי ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון

שנה א':

בכל תחומי הדעת

שנה ב':

במקצועות מועדפים: אנגלית, לשון עברית, מתמטיקה, ביולוגיה

הערה: תינתן קדימות לבעלי תארים בתחומים אילו

8,0008,0002

 

מקבל ההלוואה המותנית חייב בתמורתה, כלהלן:

 • הלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר.
 • סטודנט המקבל הלוואה מותנית יחתום על שטר התחייבות לבנק שפועל בשיתוף פעולה עם משרד החינוך.
 • ההלוואה המותנית תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מספר שנים ובהיקף שמפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק.
 • אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.
 • אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה המותנית למענק, ההלוואה תוגש לפירעון כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו הוא חתם.
 • אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הכתוב בשטר ההתחייבות קובע.
 • ההלוואה המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.
 • למכללת לוינסקי לחינוך אין צד בהחלטת משרד החינוך למי תוענק ההלוואה ולמי לאו.
 • מידע זה הוא סיכום הכתוב בחוזר משרד החינוך הקובע. לקריאת חוזר השרד החינוך לחצו כאן>>

 

תנאים לקבלת מלגות מפעל הפיס

קבלת מלגת מפעל הפיס מחייבת גם נטילת הלוואה מותנית של משרד החינוך

ההתמחותמסלולתכנית

ציוני בגרות/

תחום תואר וממוצע

ציון רכיב

פסיכומטרי

דרישות

נוספות

אנגליתרב-גיליתואר ראשון ותעודת הוראה5 יח"ל ציון 90

רכיב אנגלית 134/

אמי"ר-134/

אמי"רם 234

מבחן שליטה

באנגלית

דבורה

(יתקיים במוסד המכשיר)

רב-גיליתעודת הוראה לאקדמאיםתואר אקדמי בשפה/ספרות אנגלית.  ממוצע 80      –
על יסודי

M.Teach.

 

 

 

תואר אקדמי בשפה/ספרות אנגלית,  ממוצע 80.      –
תואר אקדמי בתחום שאינו אנגלית. ממוצע 90

רכיב אנגלית 134/

אמי"ר-134/

אמי"רם 234

  מתמטיקה

 

 

על-יסודי

חד חוגי

תואר ראשון ותעודת הוראה

 

5 יח"ל ציון 85רכיב חשיבה כמותית – 110 

M.Teach.

 

תואר אקדמי  B.Sc./ B.A.   באחד המקצועות:

מתמטיקה, פיסיקה, מחשבים, הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, הנדסת אווירונאוטיקה.

ממוצע  80 .

 

תעודת הוראה

לאקדמאים

לשוןעל-יסודיתואר ראשון ותעודת הוראה2 יח"ל , ציון 90רכיב חשיבה מילולית-100 

M.Teach.

 

תואר אקדמי  לשון/בלשנות

ממוצע 80

 
תעודת הוראה לאקדמאים
פיסיקהעל-יסודיתעודת הוראה לאקדמאיםתואר אקדמי B.Sc. באחד החוגים: פיסיקה, גיאופיסיקה , הנדסות עתירות פיסיקה: חשמל/אלקטרוניקה/מיקרו-אלקטרוניקה, הנדסה אלקטרו-אופטיקה, הנדסה אווירונאוטית. לבעלי תואר אקדמי בחוגים: הנדסת מכונות, הנדסת חומרים, הנדסת בניין, הנדסה כימית, כימיה – נדרשות השלמות שיתואמו עם המפמ"ר לפיסיקה. ממוצע לימודי התואר 80.

לשון והבעה/עברית- שפה ואוריינות

הוראה כוללת

 

יסודי-

גיל רך

תואר ראשון ותעודת הוראהעמידה בכל תנאי הקבלה למסלול היסודי /הגיל הרך של המוסד המכשיר  לשנה"ל תשפ"א

ההתמחויות האחרות שפורטו

בסעיף 1א'-1ב'

עמידה בכל תנאי הקבלה  שנקבעו לכל תכנית  לשנה"ל תשפ"א.

 

 • הציון בטבלה, מספר יח"ל הנדרשים הם תנאי סף מינימאלי (לפחות)
 • ההטבות והחובות לקבלת מלגות מפעל הפיס מצויים בנספח בקישור זה>>

 

לפרטים על המערך המסייע לשנת תשפ"א (אוקטובר 2020) >>

לפרטים על מלגות מפעל הפיס החינוך לשנת תשפ"א (אוקטובר 2020) >>

לחוזר המערך המסייע המלא ולתנאים המלאים לשנת תש"ף (אוקטובר 2019) לחץ כאן

לפרטים על המערך המסייע או על מלגות מטעם משרד החינוך לשנת תשע"ט לחץ כאן