טופס הצטרפות למאגר ספקים - המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס לוינסקי)

טופס הצטרפות למאגר ספקים

  • נא למלא את הפרטים בשפה העברית.
  • חובה למלא את המסומן ב-*.
  • חובה לבחור לפחות תחום עיסוק אחד. בקשה שתשלח ללא בחירת תחום עיסוק אחד לפחות לא תקלט במערכת.

הנכם נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:
תעודת התאגדות, אישור מורשי חתימה, פרופיל חברה, אישור ניכוי מס, ניהול ספרים,רישיונות והמלצות.

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

יש לבחור לפחות תחום עיסוק אחד. ספק שלא יבחר בתחום עיסוק אחד לפחות לא ייקלט במערכת.

תודה רבה על הצטרפותכם למאגר הספקים של לוינסקי