זכויות הסטודנטים המשרתים 14 ימי מילואים (רצופים או במצטבר) הן:

פטור מדב"ש ופטור מקורס אינטר-דיסציפלינרי (קורס בחירה)

נוסף על כך, סטודנטים אלה זכאים לסיוע הבא בשל הפסד ימי לימודים:

  • מועדי בחינה מיוחדים או נוספים
  • הארכה במועדי הגשת עבודות ותרגילים
  • התחשבות בהיעדרות מקורסים שחלה בהם חובת נוכחות
  • סיוע בהשלמה לימודית
  • מתן כרטיס צילום (בשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים)

 

כדי לקבל את הסיוע יש לפנות לדיקן הסטודנטים דרך מערכת הפניות והבקשות:

פורטל הסטודנטים >> בקשות וערעורים >> היעדרות  חריגה/מילואים

מידע נוסף בחוברת תקנון ומידע לסטודנט