המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט מעריך את תרומתם של סטודנטים המתנדבים לשירות מילואים. בדיקנט הסטודנט נעשה כל מאמץ לסייע לסטודנטים המשרתים במילואים.

 

רכזות מילואים במרכז האקדמי

קמפוס לוינסקי וקמפוס אילת
סמדר אורשטיין – מייל: smadarur@l-w.ac.il  טל: 03-6902424

קמפוס וינגייט
סבינה ברלס כתיב – מייל: std_mld@l-w.ac.il  טל: 09-8639226

 

תפקיד רכז המילואים:

  • קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד ובתיאום עם המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות.
  • מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במרכז האקדמי לצורך ביצוען.
  • תיאום בין המרכז האקדמי ובין צה"ל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה.
  • סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר במסגרת תפקידו.

 

הגשת בקשה להתאמות

סטודנט המבקש לקבל התאמות יגיש בקשה להתאמות לרכז המילואים באמצעי אלקטרוני (בקמפוס לוינסקי ובקמפוס אילת באמצעות פורטל הבקשות >> בקשות וערעורים ובקמפוס וינגייט בדואר אלקטרוני). הבקשה, בצירוף אישורים על שירות המילואים, תימסר לפני השירות או בתוך שבועיים מתום השירות. בבקשה יציינו הסטודנטים באילו קורסים הם יצטרכו סיוע ומהו סוג הסיוע שיזדקקו לו. עם חזרתם משירות המילואים, יציגו הסטודנטים לרכז המילואים אישור על שירותם, כדי לזכות בתנאים שלהם הם זכאים.

 

נוהל הגשת ולת"ם[1] (ועדה לתיאום מילואים)

סטודנט (כולל סטודנטים הלומדים במכינה הקדם־אקדמית) החייב בשירות מילואים העולה על שישה ימים רשאי להגיש בקשה לולת"ם לדחייה, לקיצור או לביטול שירות המילואים. אפשר להגיש בקשת ולת"ם החל מ-24 שעות לאחר אישור הצו דרך האזור האישי באתר מילואים ולא יאוחר מ-30 יום לפני תחילת השירות (בקשות שיוגשו באיחור יועלו לאישור רת"ח ולת"ם). אפשר לפנות לוולת"ם באופן עצמאי או באמצעות רכזי המילואים.

סטודנט שזומן לתקופה הקצרה משישה ימים (חמישה ימים או פחות) נדרש להגיש בקשה לשינוי זימון באמצעות האזור האישי באתר מילואים (נוהל טופס 58).

שימו לב, סטודנט זכאי לקבל עד שתי תשובות חיוביות בשנת לימודים אחת. לאחר שהתקבלו בחיוב שתי בקשות באותה השנה, הסטודנט לא יוכל להגיש בקשות נוספות. אם בקשות קודמות נדחו, אפשר להגיש בקשות נוספות עד שתי בקשות לכל היותר שייענו בחיוב.

 

מי זכאי להגשת ולת"ם?

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון – סטודנטים בשנה א, אנא ודאו שאתם מוכרים כסטודנטים ביחידתכם.

סטודנטים הלומדים במכינה הקדם־אקדמית

סטודנטים הלומדים לתואר שני – ייבחנו מקרים פרטניים של סטודנטים לתואר שני, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון. כל מקרה ייבחן לגופו במדור ולת"ם, כפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים.

סטודנטים הלומדים לבגרויות או ללימודי תעודה לא יטופלו במסגרת הולת"ם. במקרים אלו יש להפנות בקשות לטיפול במסגרת היחידה, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי.

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה

  • טופס בקשת ולת"ם לסטודנט
  • אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון המפרט את חוג הלימוד ואת שנת הלימוד הנושא את חותמת מוסד הלימודים
  • מכתב מנמק
  • מערכת שעות – מומלץ
  • לוח בחינות – מומלץ

יש לוודא הגעת המסמכים למוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה. המוקד פתוח בימים ראשון-חמישי בשעות 18:00-8:15

 

ערעור על ולת"ם

אפשר להגיש ערעור על החלטת הוועדה עד שבעה ימים מתאריך קבלת ההחלטה, כלומר, עד 14 ימים לפני יום הגיוס. את הערעור אפשר להגיש דרך רכזת המילואים בדיקנט הסטודנטים. דיון בבקשת הערעור, אם הוגשה במועדה, ייערך עד שבעה ימים לפני יום גיוס.

 

התאמות וזכויות לסטודנטים המשרתים במילואים >>

מתווה ההתאמות לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ד – מעודכן 10.6.2024 >>

 

זכויות נוספות של סטודנטים במילואים אפשר למצוא גם

באתר מילואים (קישור – דף הבית (miluim.idf.il))

ובדף – ‪miluim.idf.il/articles-list/סטודנטים-במילואים/

באתר כל זכות (קישור – סטודנטים במילואים – כל-זכות (kolzchut.org.il))


[1] מידע זה מבוסס על אתר המילואים של צה"ל. את המידע העדכני ביותר אפשר למצוא באתר מילואים

[2] שימו לב, סטודנט זכאי לקבל עד שתי תשובות חיוביות בשנת לימודים אחת. לאחר שהתקבלו בחיוב שתי בקשות באותה השנה, הסטודנט לא יוכל להגיש בקשות נוספות. אם בקשות קודמות נדחו, אפשר להגיש בקשות נוספות עד שתי בקשות לכל היותר שייענו בחיוב.