מכרזים לא פעילים

מ"ס המכרז מהות ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת הצעה פרטים
05/2023 מכרז פומבי מס' 5/2023 לאספקת שירותי ניקיון עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 28/08/2023 3.9.2023 עד שעה 12:00 לפרטים >>
04/2023 מכרז פומבי מס' 4/2023 לאספקת שירותי שמירה ואבטחה עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 26/06/2022 עד ל- 27.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
02/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' 02/2023  למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה 24/05/2022 עד ל- 05.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
01/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' 01/2023 למתן שירותי ייעוץ ייצוג וליווי משפטי חיצוני 24/05/2022 עד ל- 05.07.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
03/2023 מכרז פומבי דו שלבי מס' 03/2023 לרכש, התקנה, אינטגרציה ותחזוקה של רשת התקשורת עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 24/05/2022 עד ל- 20.06.2023 בשעה 12:00 לפרטים >>
02/2022 מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 2/2022 לפיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 11/12/2022 עד ל- 11.1.2023 בשעה 14:00 לפרטים >>
01/2022 מכרז פומבי דו-שלבי מס' 1/2022 למתן שירותי פרסום ורכש מדיה עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט 11/12/2022 עד ל- 11.1.2023 בשעה 14:00 לפרטים >>
03/2021 מכרז פומבי דו-שלבי מס' 3/2021 לניהול ותפעול חנות במכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב 30/6/2021 עד ל- 5.8.2021 בשעה 14:00 לפרטים >>
02/2021 מכרז פומבי דו-שלבי 02.2021 למיתוג המכללה המאוחדת (בהקמה) 09/02/2021 עד ל-07.03.2021 בשעה 12:00 לפרטים >>
01/2021 מכרז פומבי דו-שלבי 01.2021 למיתוג המכללה המאוחדת (בהקמה) 12/01/2021 עד ל-04.02.2021 בשעה 14:00 לפרטים >>
01/2020 מכרז פומבי מס' 01/2020 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי, שיפוצים ותחזוקה בקמפוס המכללה בתל-אביב 01/11/2020 עד ל-22.11.2020 בשעה 14:00 לפרטים >>
04/2019 מכרז פומבי מספר 04/2019 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אוטומטית לגילוי אש ומערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש בלוחות חשמל – מסמכי המכרז 26/12/2019 עד ל-21.1.2020 בשעה 12:00 לפרטים >>
03/2019 מכרז פומבי מספר 03/2019 להספקה, התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (מתזים) 22/10/2019 עד ל-14.11.2019 בשעה 14:00 לפרטים >>
02/2019 מכרז פומבי מספר 02/2019 להפעלת מתחם הסעדה 17/04/2019 עד ליום 30.5.2019 בשעה 12:00 לפרטים >>
01/2019 מכרז פומבי מס' 01/2019 לשירותים עתירי כוח אדם לביצוע עבודות ניקיון 21/01/2019 עד ליום 19.02.2018, בשעה 16:00 לפרטים >>