סדנה הנערכת היום (16/6/20) בשעה 11:00,
בנושא "עקרונות ואסטרטגיות בכתיבת עבודה"
עם ד"ר הדס קסירר יזרעאלי