בעמוד זה אפשר לצפות ב"קול קורא" למשרות כאשר אלו יפורסמו.

בקשה לקבלת הצעות למועמדות לתפקיד מזכיר/ת מנהל סטודנטים

מהות התפקיד : אחריות כוללת, ביצוע ומעקב אחר ההנחיות האקדמיות בנושא תכנית הלימודים בתיק הסטודנטים. טיפול בסטודנטים הלומדים בתכנית המצוינות ובתכנית החינוך המוסיקלי. אחריות להנפקת אישורי זכאות לתואר ראשון ותעודות לכלל הסטודנטים.
להרחבה

בקשה לקבלת הצעות מועמדות לתפקיד יועץ* לימודים

תיאור התפקיד: מתן מידע על תוכניות הלימודים השונות למתעניינים וטיפול בהרשמתם למכללה, כמו גם יצירת קשר עם מועמדים פוטנציאליים ושמירה על קשר שוטף איתם.
להרחבה

איש אחזקה* ביחידת האחזקה

אחזקה ותפעול של מבנה ושטחי המכללה תוך סיוע אדמיניסטרטיבי למחלקת האחזקה
להרחבה