בעמוד זה אפשר לצפות ב"קול קורא" למשרות כאשר אלו יפורסמו.

בקשה לקבלת הצעות למועמדות להוראה בקורסים להוראה מותאמת (מתקנת)

מרצה בקורסים להוראה מותאמת יהיה אחראי להתאמתם ולעדכונם. המרצה יכשיר את הלומדים הוראה מותאמת להיות מורים מובילים ומקצועיים בתחומם. הקורסים להוראה מותאמת ניתנים במסגרת לימודי תעודה במכללה.

להרחבה

בקשה לקבלת הצעות מועמדות לתפקיד יועץ* לימודים

מתן מידע על תוכניות הלימודים השונות למתעניינים וטיפול בהרשמתם למכללה, כמו גם יצירת קשר עם מועמדים פוטנציאליים ושמירה על קשר שוטף איתם.

להרחבה