בעמוד זה אפשר לצפות ב"קול קורא" למשרות כאשר אלו יפורסמו.

בקשה לקבל הצעות למועמדות לתפקיד מתאם* מערכת הלימודים ומינהל סטודנטים

התפקיד כולל שותפות בבניית מערכת השעות של תוכניות הלימודים האקדמיות ומתן תמיכה אדמיניסטרטיבית ושירות איכותי ומקצועי לכלל הסטודנטים.

להרחבה