בעמוד זה אפשר לצפות ב"קול קורא" למשרות כאשר אלו יפורסמו.

בקשה לקבלת הצעות למועמדות לתפקיד: מתאמת שירות וניתוב שיחות

מענה לשיחות מתעניינים לתכניות הלימוד השונות במטרה לבדוק התאמה ראשונית למסלול הלימודים.

להרחבה

בקשה לקבלת הצעות למועמדות להוראה בקורסים להוראה מותאמת (מתקנת)

מרצה בקורסים להוראה מותאמת יהיה אחראי להתאמתם ולעדכונם. המרצה יכשיר את הלומדים הוראה מותאמת להיות מורים מובילים ומקצועיים בתחומם. הקורסים להוראה מותאמת ניתנים במסגרת לימודי תעודה במכללה.

להרחבה