בעמוד זה אפשר לצפות ב"קול קורא" למשרות כאשר אלו יפורסמו.

בקשה לקבלת הצעות מועמדות לתפקיד יועץ* לימודים טלפוני

הרשמה של מתעניינים לתוכניות הלימוד השונות תוך יצירת קשר עם מועמדים אפשריים.

להרחבה

בקשה לקבלת הצעות למועמדות לתפקיד: מתאמת שירות וניתוב שיחות

מענה לשיחות מתעניינים לתכניות הלימוד השונות במטרה לבדוק התאמה ראשונית למסלול הלימודים.

להרחבה