בעמוד זה אפשר לצפות ב"קול קורא" למשרות כאשר אלו יפורסמו.

בקשה לקבל הצעות למועמדות לתפקיד מתאם* מערכת לימודים במזכירות האקדמית

(לתקופת החלפה בזמן חופשת לידה עם אפשרות להמשך התפקיד) בניית מערכת השעות של תוכניות הלימודים האקדמיות בהתייחס לכמויות הסטודנטים ולצורכי המכללה.
להרחבה