בעמוד זה אפשר לצפות ב"קול קורא" למשרות כאשר אלו יפורסמו.

בקשה לקבלת הצעות למועמדות לתפקיד ראש מינהל הפקולטה לחינוך מוזיקלי

אחריות לכל הפעילות המינהלית בפקולטה לחינוך מוזיקלי.
להרחבה